Co to jest segmentacja obrazu?

Segmentacja obrazu to metoda cyfrowa, która tworzy wiele warstw i fragmentów obrazów z prostego obrazu lub obrazu. Technologia ta w znacznym stopniu pomaga komputerom i maszynom w odróżnianiu jednego obiektu od drugiego podczas skanowania obrazu jednowymiarowego. Na przykład na zdjęciu małpy czepiającej się gałęzi drzewa, segmentacja obrazu pomaga rozpoznać i odróżnić małpę od gałęzi, ułatwiając edycję i rozpoznawanie obrazu.

Ogólnie rzecz biorąc, segmentacja obrazu polega na przypisaniu wartości do każdego piksela, czyli małych części, które składają się na obraz. Te piksele są następnie grupowane według ich podobieństwa w obszarach takich jak kolor, nasycenie i bliskość. W ten sposób obraz jest następnie podzielony na różne części, z którymi technicy i redaktorzy cyfrowi mogą pracować bez konieczności zmiany całego obrazu, tylko wybranego fragmentu. Wiele programów i oprogramowania rozpoznaje różne fragmenty, podświetlając wybrany obiekt. Niektóre programy mają nawet możliwość izolowania obiektu, a następnie dalszej izolacji każdej części obiektu.

Istnieją cztery powszechnie stosowane metody segmentacji obrazu, z których najprostszą jest technika progowa. Progowanie jest zwykle stosowane w przypadku obrazów w skali szarości i czarno-białych, w których proces przypisuje pikselom tylko dwie możliwe wartości. Piksele rozpoznane jako tła mają przypisaną wartość „0”, podczas gdy piksele obiektu otrzymują wartość „1”. Kolorowy obraz zmieni się w czarno-biały po podzieleniu na segmenty za pomocą techniki progowania.

Inną metodą segmentacji obrazu jest technika krawędziowa. Takie podejście izoluje obrazy, rozróżniając kontury każdego obiektu, odróżniając je od tła. Ta technika może być bardzo skuteczna w przypadku obrazów o ostrych kontrastach, ale nie jest tak przydatna w przypadku nieostrych obrazów i uszkodzonych konturów. Z drugiej strony technika oparta na regionach nie tylko izoluje każdy obiekt, ale także izoluje każdy region konkretnego obiektu zgodnie z ich charakterystyką. Wielu artystów korzystających ze sztuki cyfrowej często używa tej metody do bardziej precyzyjnej, ale często drobiazgowej kreacji.

Najnowszym podejściem do segmentacji obrazu jest model aktywnego konturu. Ta technika wykorzystuje zakrzywione linie zwane „wężami”, aby zarys obiektu był oczywisty. Jest to bardziej efektywne w przypadku obrazów o nieregularnych kształtach i konturach, ponieważ węże mają zdolność automatycznego dostosowywania się do kształtu obiektu. Jest również używany do obrazów zaszumionych i ziarnistych, które wpływają na jaskrawość i kolor głównego obiektu.