Co to jest skok za kaucją?

Skoki za kaucją to aktywność, w której osoba, która została zwolniona za kaucją, próbuje uniknąć stawienia się w sądzie w celu uniknięcia procesu, ewentualnego skazania i wyroku. Przeskakiwanie za kaucją jest również znane jako pomijanie kaucji. Kiedy ktoś pomija zwolnienie za kaucją, rezygnuje z kwoty wpłaconej za kaucją i zostanie wydany nakaz aresztowania skaczącego za kaucją.

Kiedy ludzie są zwalniani za kaucją, robią to z założeniem, że stawią się w sądzie w wyznaczonym terminie, aby stanąć przed rozprawą. Ludzie są zwalniani za kaucją, aby nie musieli siedzieć w więzieniu w oczekiwaniu na proces, i aby mogli zajmować się codziennymi sprawami do czasu rozprawy. Zazwyczaj warunki ustalane są za kaucją. Oprócz wpłacenia kaucji oskarżony może zostać zmuszony do pozostania na danym obszarze, powstrzymania się od kontaktów z określonymi osobami i tak dalej.

Jeśli osoba zwolniona za kaucją nie stawi się na rozprawie sądowej, sędzia może wydać nakaz aresztowania skaczącego za kaucją. Ponieważ poręczenie majątkowe jest często zapewniane przez poręczyciela, który wnosi poręczenie w zamian za zrozumienie, że pieniądze zostaną zwrócone, gdy oskarżony stawi się w sądzie, niektóre regiony zezwalają poręczycielom na zatrudnianie łowców nagród w przypadku skoku za poręczeniem. Łowca nagród tropi osobę, która uniknęła zwolnienia za kaucją, aby w zamian za opłatę sprowadzić ją na podstawie nakazu.

Jeśli okaże się, że ktoś podejmuje kroki w celu uniknięcia terminu rozprawy, może zostać oskarżony o wskoczenie za kaucją przed faktyczną datą. Na przykład, jeśli ktoś zarezerwuje bilety lotnicze z kraju z planowanym odlotem na krótko przed planowanym stawieniem się w sądzie, jasne jest, że oskarżony planuje wskoczyć za kaucją. W takich przypadkach oskarżony może zostać osadzony w więzieniu w oczekiwaniu na proces.

Skakanie za kaucją nie leży w interesie oskarżonego. Oprócz utraty kwoty kaucji oskarżonemu postawiono również dodatkowe zarzuty za próbę uchylania się od sądu. Jeśli ktoś chce opóźnić proces lub uważa, że ​​proces nie będzie sprawiedliwy w danym miejscu, powinien przedyskutować tę kwestię z prawnikiem, aby sprawdzić, czy można osiągnąć porozumienie. Oskarżeni przestępcy mają prawo do należytego procesu sądowego, który obejmuje ułatwienia, takie jak zmiana miejsca, jeśli uważa się, że proces nie może być sprawiedliwie przeprowadzony w pierwotnie zaplanowanym miejscu.