Co to jest słowo funkcyjne?

Słowo funkcyjne to słowo bez znaczenia leksykalnego lub treści semantycznej samo w sobie, które dodaje przede wszystkim informacje gramatyczne. Znany również jako funktor, słowo formujące lub słowo klasy strukturalnej, ten rodzaj słowa ujawnia strukturalne relacje między słowami w zdaniu. Przyimki, spójniki i czasowniki pomocnicze mogą być słowami funkcyjnymi i są uważane za ważne elementy składowe języka. W przeciwieństwie do słów funkcyjnych, słowa treści mają określone znaczenia leksykalne.

W języku angielskim, między innymi, słowo funkcyjne ma niewielkie znaczenie i jest zwykle definiowane przez jego gramatyczny związek z innym słowem. Rzeczowniki, takie jak „pies”, przymiotniki, takie jak „zielony” i czasowniki, takie jak „biegać”, zazwyczaj zapewniają większość znaczenia zdania. Są one częścią otwartej klasy słów, ponieważ języki mogą łatwo dodawać lub usuwać słowa z tej grupy. Na przykład wiele nowszych angielskich słówek, takich jak „faks”, „strona internetowa” i „e-mail”, jest częścią klasy otwartej.

I odwrotnie, słowa funkcyjne są częścią klasy zamkniętej, ponieważ języki zazwyczaj nie dodają niczego nowego do tej grupy ani nie pożyczają tych słów z innych języków. Słowa pomocnicze, takie jak „might” i „have”, spójniki, takie jak „whether” i „that”, oraz niektóre przysłówki, w tym „too” i „very”, to wszystkie słowa funkcyjne w języku angielskim. Słowo funkcyjne dodaje do zdania informacje gramatyczne, a nie znaczenie. Na przykład słowo funkcyjne, takie jak „the”, w połączeniu z rzeczownikiem „pies”, tworząc „pies”, może dodawać informacje gramatyczne, ale nie zmienia znaczenia rzeczownika.

Tradycyjnie zakładano, że słowa klasy otwartej określają strukturę zdania, podczas gdy słowo funkcyjne było postrzegane jako dodatek. Na przykład zdanie takie jak „Niedźwiedź ujrzy miód” zostało podzielone na frazę rzeczownikową („niedźwiedź”) i frazę czasownikową („zobaczy miód”). Słowo funkcyjne „the” było uważane za dodatek do wyrażenia rzeczownikowego.

Te tradycyjne ramy zmieniły się w połowie lat 1980., kiedy słowa funkcyjne zaczęły być rozumiane jako wyznaczniki statusu kategorycznego. Tak więc fraza rzeczownikowa „niedźwiedź” została zinterpretowana jako fraza określająca („the”), która zawierała frazę rzeczownikową („niedźwiedź”). Determinatory, takie jak słowo funkcyjne „the”, stały się nagłówkami fraz określających, a nie tylko częścią frazy rzeczownikowej.

Niektóre języki, takie jak mandaryński, charakteryzują się dużą ilością słów funkcyjnych. Słowa funkcyjne zwykle nie są akcentowane, dlatego mówcy często je skracają, np. używając słowa „mam” zamiast „mam”. Dzieci mają tendencję do usuwania słów funkcyjnych ze swojej mowy.

Słowa treści obejmują rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki i mają dające się wyjaśnić znaczenie leksykalne. W przeciwieństwie do słów funkcyjnych, słowa treści są opisywane w kategoriach ich konkretnych znaczeń, a nie funkcji składniowych lub gramatycznych. Słowa dotyczące funkcji i treści powinny być postrzegane jako tworzące kontinuum, a nie dwie różne kategorie, ponieważ niektóre słowa, takie jak angielski przyimek „za”, mają wspólne cechy obu.