Co to jest Sprycel®?

Sprycel®, znany również jako dazatynib, jest inhibitorem kinazy białkowo-tyrozynowej powszechnie stosowanym w leczeniu dwóch rodzajów białaczki — przewlekłej białaczki szpikowej (CML) i ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Lek ten hamuje rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych białaczki, spowalniając ich tempo wzrostu. Zwykle Sprycel® jest przepisywany, ponieważ inne leki nie są skuteczne ani korzystne w leczeniu. Ponadto Sprycel® stosuje się, jeśli skutki uboczne innych leków przeciwnowotworowych są zbyt poważne.

Białaczka to rodzaj nowotworu białych krwinek. CML, jeden z głównych rodzajów białaczki, to rak szpiku kostnego spowodowany nadmiarem białych krwinek. Nadmiar ten jest spowodowany utworzeniem nieprawidłowego chromosomu zwanego chromosomem Filadelfia. ALL, główny rodzaj białaczki występującej u dzieci, to nowotwór spowodowany szybkim wzrostem nieprawidłowych białych krwinek. W obu typach białaczki te białe krwinki namnażają się i przepełniają normalne komórki. CML występuje głównie u dorosłych, a dwie trzecie WSZYSTKICH przypadków stwierdza się u dzieci.

Przed zażyciem Sprycel® alergie, schorzenia i inne leki na receptę powinny być omówione z lekarzem. Niektóre stany, które należy ujawnić, to nietolerancja laktozy, choroba wątroby i zespół długiego QT (LQTS). Ponadto kobiety w ciąży nie powinny przyjmować Sprycel®, ponieważ lek może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

Osoba, która przepisała Sprycel®, powinna przyjmować wymaganą dawkę dokładnie tak, jak zalecił jej lekarz. Lek występuje w postaci tabletek i należy go połykać w całości. Spożycie pokruszonej lub przeżutej tabletki może spowodować nierównomierne uwalnianie leku do organizmu. Ponadto obchodzenie się ze złamaną tabletką jest niebezpieczne, ponieważ może ona wejść w kontakt z oczami, ustami, nosem lub skórą osoby. Lek ten można przyjmować z jedzeniem lub bez, ale produkty grejpfrutowe mogą negatywnie wpływać na lek, więc osoba powinna porozmawiać z lekarzem przed zmieszaniem tych dwóch.

Skutki uboczne Sprycel® mogą się różnić. Mniej poważne skutki uboczne to ból głowy, nudności, zmęczenie, biegunka i wysypki skórne. Chociaż objawy te nie są uważane za ciężkie, jeśli się utrzymują, może być konieczna wizyta lub telefon do lekarza. Poważniejsze skutki uboczne, które wymagają natychmiastowej uwagi, to gorączka, krwawe stolce i wymioty przypominające fusy z kawy. Ponadto, ponieważ Sprycel® zmniejsza liczbę komórek, które pomagają zwalczać infekcje, należy wziąć pod uwagę, że osoba przyjmująca lek może łatwo zachorować.