Co to jest terapia awersyjna?

Terapia awersyjna to proces wykorzystywania nieprzyjemnych bodźców w celu wyeliminowania niepożądanych nawyków lub zachowań autodestrukcyjnych. Opiera się na psychologicznej teorii uczenia się behawioralnego, która stwierdza, że ​​większość zachowań jest wyuczona i dlatego można je zmienić. Terapię awersyjną można stosować w przypadku prawie każdego nawyku lub zachowania, ale najczęściej stosuje się ją w leczeniu uzależnienia od substancji i rehabilitacji przestępców seksualnych.

Wiele rodzajów terapii jest skoncentrowanych na relacjach. Terapeuci mogą odbywać osobiste sesje z klientami i oferować porady i sugestie, jak poprawić umiejętności radzenia sobie lub podejmowania decyzji. Terapia awersyjna różni się, ponieważ zazwyczaj koncentruje się tylko na zachowaniu. Terapeuci pracują z klientami wyłącznie w celu zmiany ich fizycznych reakcji na destrukcyjne zachowania lub uzależnienia.

Awersja to uczucie skrajnej niechęci lub nienawiści. Głównym przekonaniem terapii jest to, że terapeuta może doprowadzić klienta do odczuwania niechęci do czegoś, od czego jest uzależniony. Negatywny bodziec łączy się z niepożądanym nawykiem, zwanym bodźcem docelowym.

Istnieją trzy główne negatywne bodźce, które można zastosować, chociaż terapeuci awersji mogą opracowywać indywidualne plany dla indywidualnych klientów. Bodźce chemiczne to stosowanie leków o nieprzyjemnych skutkach ubocznych, takich jak nudności. Bodźce węchowe to narażenie na nieprzyjemny zapach, taki jak amoniak. Najczęstszymi bodźcami są porażenia prądem, które są podawane przez urządzenie przymocowane do ręki lub nogi.

Terapia awersyjna rozpoczyna się od badania lekarskiego w celu ustalenia, na jakie metody są bezpieczne dla klienta. Nie zaleca się porażenia prądem klientom z problemami z sercem. Klient przed terapią podpisuje dokument świadomej zgody, oświadczając, że jest świadomy zabiegu i wyraża na niego zgodę.

Podczas sesji terapeutycznej klient jest narażony na swój docelowy bodziec. Ekspozycja może być wizualna za pomocą fotografii lub obiektów fizycznych. Może być również werbalna, w której klient opisuje fantazję na temat docelowego bodźca. Gdy klient jest wystawiony na bodziec docelowy, terapeuta wprowadza bodziec negatywny. Proces jest powtarzany przez czas nieokreślony w nadziei, że mózg klienta w końcu skojarzy negatywny bodziec z bodźcem docelowym, przez co straci przyjemność.
Krytycy terapii awersyjnej twierdzą, że jest niebezpieczna i nieetyczna. Czują, że terapia może być niewłaściwie wykorzystywana i zamieniać się w okrucieństwo. Inni krytycy twierdzą, że proces ten jest po prostu nieskuteczny i może przyczynić się do wrogich zachowań klientów.