Co to jest terapia ekspozycji?

Terapia ekspozycji to rodzaj terapii behawioralnej, w której pacjent konfrontuje się z przerażającą sytuacją, obiektem, myślą lub pamięcią. Czasami wiąże się to z ponownym przeżywaniem traumatycznego doświadczenia w kontrolowanym, terapeutycznym środowisku. Celem tej terapii jest zmniejszenie stresu fizycznego lub emocjonalnego odczuwanego w określonych sytuacjach. Może być stosowany w radzeniu sobie z lękami, fobiami i stresem pourazowym.

Podczas terapii ekspozycyjnej terapeuta pomaga pacjentowi zapamiętać niepokojącą myśl, traumatyczną sytuację lub przedmiot, którego się obawia. Terapeuta pomaga również pacjentowi radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami lub objawami fizycznymi, które mogą wynikać z tej ekspozycji. Poprzez konfrontację z sytuacjami i myślami, które powodują stres, pacjenci często są w stanie nauczyć się umiejętności radzenia sobie, ostatecznie zmniejszając lub nawet eliminując objawy.

Pacjenci są zwykle zachęcani do mówienia o swoich uczuciach podczas terapii i uczenia się sposobów radzenia sobie z lękami i stresującymi emocjami. Zachęca się ich również do uczenia się nowych sposobów patrzenia na lęki i niepokojące sytuacje. Hipnoza jest czasami stosowana w ramach tego rodzaju terapii. Czasami używane są nawet techniki rzeczywistości wirtualnej.

Czasami techniki relaksacyjne są nauczane w ramach terapii ekspozycyjnej. Techniki te mogą być bardzo pomocne w radzeniu sobie zarówno z fizycznym, jak i emocjonalnym niepokojem. Mają one na celu pomóc pacjentowi zachować kontrolę, nawet w obliczu sytuacji, obiektu lub myśli, które wywołują strach lub niepokój. Często w połączeniu z terapią nauczane są ćwiczenia oddechowe.

Terapię ekspozycyjną porównuje się czasami do odczulania. Jednak w przeciwieństwie do odczulania, ta praktyka celowo wywołuje u pacjenta niepokój. Z drugiej strony odczulanie łączy relaksację ze stopniowym wprowadzaniem do obiektu, myśli lub sytuacji wywołujących niepokój. Co więcej, terapia ekspozycji obejmuje najpierw wystawienie pacjenta na najbardziej niepokojącą myśl lub sytuację, podczas gdy systematyczne odczulanie zaczyna się od tego, co powoduje najmniejszy strach.

Terapia ekspozycji może obejmować techniki zalania lub stopniowane. Kiedy stosuje się techniki zalewania, pacjent może być narażony na przerażające lub niepokojące myśli, sytuacje lub przedmiot nawet przez dwie godziny na raz. Techniki stopniowane są uważane za łagodniejsze, ponieważ pacjent może zmierzyć się z niepokojącymi bodźcami w krótszych odstępach czasu i mieć większą kontrolę nad czasem ekspozycji.