Co to jest upadek finansowy?

Załamanie finansowe ma miejsce, gdy gospodarka doznaje jakiegoś traumatycznego wstrząsu lub serii wstrząsów spowodowanych przez człowieka, które powodują masowe zakłócenia w normalnej działalności gospodarczej, co skutkuje głębokimi i negatywnymi konsekwencjami dla prawie wszystkich uczestników gospodarki. Może wystąpić załamanie normalnych relacji rynkowych, deflacja lub hiperinflacja, bardzo poważne bezrobocie lub załamanie cen aktywów w niektórych sektorach. Takie załamanie zazwyczaj prowadzi do lat recesji gospodarczej lub depresji i poważnych trudności. Nie ma konsensusu co do tego, co powoduje lub zapobiega takim upadkom, i chociaż ekonomiści stworzyli różne teorie wyjaśniające te wydarzenia, różnice między wydarzeniami kryzysowymi sprawiają, że zadanie opracowania jednej teorii kryzysu gospodarczego jest bardzo trudne.

W normalnej, zdrowej gospodarce większość pracowników jest zatrudniona, inflacja jest obecna, ale niewielka, ceny aktywów rosną w przewidywalny sposób w czasie, a rynki skutecznie łączą kupujących i sprzedających. Kiedy jakaś część tego systemu zawiedzie, cała struktura gospodarki kapitalistycznej może się zatrzymać i może dojść do załamania finansowego. Bezrobocie pozbawia rynek popytu na produkty, hiperinflacja lub deflacja niszczą zdolność kupujących i sprzedających do wzajemnego angażowania się na rynku i tak dalej.

Historycznie rzecz biorąc, systemy finansowe załamywały się z wielu różnych powodów. Cesarstwo Rzymskie doznało bardzo poważnego załamania finansowego, z którego zachodnia część imperium nigdy się nie podniosła, głównie w wyniku złego planowania gospodarczego, lekkomyślnej deprecjacji waluty i hiperinflacji. Upadek ten był tak poważny, że gospodarka gotówkowa w zasadzie przestała funkcjonować na Zachodzie na wieki.

Szoki finansowe związane z cenami walut, nadmiernym lewarowaniem, ograniczonym rozwojem gospodarczym i szalejącą spekulacją spowodowały poważne szkody w światowych systemach gospodarczych w latach dwudziestych. Te wstrząsy finansowe, w połączeniu z nieskutecznymi reakcjami rządu, doprowadziły do ​​okresu masowego bezrobocia, deflacji i ogólnego załamania normalnego funkcjonowania struktur rynkowych w dużej części świata. W Stanach Zjednoczonych ta zapaść finansowa doprowadziła do lat anemicznego wzrostu, podczas gdy w Niemczech przyczyniła się do wydarzeń społecznych i politycznych, które zniszczyły Republikę Weimarską.

Teorie na temat pochodzenia takich katastrof finansowych są bardzo zróżnicowane. Zgrubny konsensus opinii wśród umiarkowanych ekonomistów twierdzi, że wynikają one zwykle z możliwych do naprawienia niepowodzeń podstawowego kapitalistycznego modelu gospodarczego, takich jak niewłaściwy nadzór nad rynkami i bankami lub nieudana polityka walutowa. Inni ekonomiści, zwłaszcza fundamentaliści rynkowi ze Szkoły Austriackiej, twierdzą, że obecność jakichkolwiek regulacji w systemie powoduje te wstrząsy, zakłócając mechanizmy rynkowe. Ekonomiści na lewicy generalnie twierdzą, że załamanie finansowe jest wynikiem albo głębokiej nierówności w gospodarce, która, jak twierdzą, szkodzi funkcjonowaniu rynków, albo nawet, w przypadku ekonomistów marksistowskich, wynika z samej natury systemu kapitalistycznego.