Co to jest ustawodawstwo delegowane?

Ustawodawstwo delegowane jest prawem tworzonym przez władzę nadaną przez inny akt prawny. Ustawodawstwo delegowane, zwane również aktami wykonawczymi, wspiera misję prawa pierwotnego. Na przykład rząd może uchwalić prawo dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa, a agencja rządowa odpowiedzialna za egzekwowanie tego prawa może uchwalić przepisy pomagające egzekwować prawo pierwotne. Prawodawstwo to może być zaskarżone w sądzie, jeżeli wydaje się, że jego zakres wykracza poza zakres dozwolony przez prawo. Sądowe zakwestionowanie takich przepisów może również obejmować zakwestionowanie prawa pierwotnego.

Jednostki rządowe na wielu poziomach mają uprawnienia do uchwalania ustawodawstwa wtórnego, w zależności od struktury rządu. Prawodawcy mogą być w stanie tworzyć takie prawa, jeśli uzyskają uprawnienia na mocy aktu prawa pierwotnego w ramach ich pracy w komisji lub grupie zadaniowej. Ponadto regionalne jednostki rządowe, takie jak rady i samorządy okręgowe, mogą uchwalać przepisy umożliwiające egzekwowanie prawa pierwotnego na swoich obszarach. Podobnie agencje rządowe mają uprawnienia wynikające z prawa.

W procesie tworzenia aktów delegowanych ustawodawcy prowadzą badania mające na celu ustalenie struktury prawa i podjęcie decyzji o jego zakresie. Mogą wezwać ekspertów, aby pomogli im w procesie tworzenia przepisów, aby upewnić się, że prawo jest odpowiednie do ich potrzeb. Po opracowaniu materiału można go opublikować, a ludzie mogą zacząć go egzekwować. Ustawodawcy tworzący akty prawa pierwotnego dbają o to, aby było ono odpowiednio zredagowane, by uprawnienia delegowane na mocy ustawy były wyraźnie określone. Może to zapobiec zamieszaniu i sporom w przyszłości.

Ustawodawstwo delegowane nie może naruszać obowiązującego prawa, a przyznane mu uprawnienia są ograniczone. W krajach, w których prawodawcy obawiają się sprzecznego i zbędnego ustawodawstwa, osoby opracowujące ustawodawstwo wtórne muszą zachować ostrożność. Nie mogą tworzyć plątaniny prawnej, odpowiednich uprawnień nie przyznanych na mocy prawa pierwotnego ani powielać istniejącego aktu prawnego bez wyraźnego uzasadnienia tych decyzji.

Ludzie mogą kwestionować delegowane akty prawne w sądzie. Mogą argumentować, że ustawodawstwo delegowane nie jest właściwe, wykracza poza uprawnienia przyznane przez ustawodawstwo pierwotne lub narusza inne przepisy prawa. W przypadkach, w których ustawa pierwotna została uchylona w sądzie, władza w zakresie aktów delegowanych już nie istnieje i można ją również zaskarżyć. Jest to problem dla prawodawców, którzy usuwają lub rewidują istniejące przepisy, jeśli chcą zachować przepisy delegowane.