Co to jest zdanie pytające?

Zdanie pytające kończy się znakiem zapytania, a nie kropką. W większości przypadków zdanie pytające klasyfikuje się jako pytanie bezpośrednie, ponieważ wymaga odpowiedzi. Ten szczególny rodzaj zdania ma na celu potwierdzenie, aprobatę lub zaprzeczenie czegoś, a także podstawowe informacje. Główne typy zdań pytających to pytania „Wh”, pytania tak/nie i pytania z tagami.

Najczęstsze zdanie pytające zaczyna się od słów pytających „Wh”, które mają na celu zdobycie pewnych informacji. Te pytania to „Co”, „Kiedy”, „Dlaczego”, a także „Gdzie”, „Kto”, a czasem „Jak”. Niektóre przykłady pytań opartych na „Wh” to: „Która godzina?” i „Kiedy masz wakacje?” Inne mogą obejmować „Kto to jest?”, „Dlaczego to zrobiłeś?” i „Jak minął dzień?” Tego typu pytania zazwyczaj zawierają czasownik pomocniczy, taki jak „do” lub „być”, wskazujący na obecny stan lub warunek, a odpowiedzi na tego rodzaju zdania pytające mogą być proste lub otwarte.

Inny rodzaj zdania pytającego wymaga prostej odpowiedzi „tak” lub „nie” lub alternatyw, które pozwalają respondentowi udzielić wielu odpowiedzi lub dokonać wyboru. Podobnie jak pytanie „Wh”, zdanie pytające tak/nie może również zawierać czasownik pomocniczy. Przykłady codziennych pytań, w których stosuje się pytanie tak/nie, obejmują: „Czy poszedłeś do sklepu?” i „Czy jesteś gotowy, aby iść na mecz koszykówki?” Alternatywne pytania typu tak/nie mogą obejmować: „Czy chcesz płatki zbożowe czy płatki owsiane?” i „Wolisz iść na plażę czy do zoo?”

Pytanie z tagiem zamienia zdanie oznajmujące w pytające. Zdanie deklaratywne ilustruje stwierdzenie lub fakt bez wymaganej odpowiedzi, ale może stać się pytaniem, gdy osoba dołącza pytanie na końcu, a nie kropkę. Nowe zdanie często wymaga odpowiedzi, gdy jest przekształcane z deklaratywnego w pytające. „Dzisiaj jest ładna pogoda, prawda?” i „Przyjeżdżasz na zjazd klasowy, prawda?” to kilka przykładów pytań dotyczących tagów. Bezpośrednie, pytające zdanie znacznika tworzy się, gdy czasownik pojawia się przed podmiotem w zdaniu i kończy się znakiem zapytania.

W zależności od tego, jak osoba to pisze lub mówi, pytanie ze znacznikiem może nadal kwalifikować się jako zdanie oznajmujące, ale ze znakiem zapytania na końcu. Ten typ pytania o tag często jest zgodny z rosnącym wzorcem intonacji. Na przykład: „Już skończyłeś pracę domową?” i „The Mavericks wygrali mistrzostwa NBA?” zilustruj przykłady pytań dotyczących tagów wypowiedzianych z rosnącą intonacją na końcu zdania. Zdanie pytające oparte na znaczniku generalnie potwierdza ideę lub prawdziwe stwierdzenie w przypadku wątpliwości.