Co to jest zespół Gardnera?

Zespół Gardnera to zaburzenie związane z okrężnicą. W przypadku tego typu zaburzeń okrężnicy w narządzie znajduje się wiele polipów, a także guzy, które rozwijają się z czasem. Uważa się, że przyczyny tego typu choroby mają charakter genetyczny i mogą zwiększać ryzyko rozwoju raka okrężnicy.
Stan zdrowia został nazwany na cześć Eldona J. Gardnera, profesora, który jako pierwszy zidentyfikował i zdefiniował zespół w 1951 roku. Chociaż od tego czasu badania ujawniły więcej informacji na temat zespołu Gardnera, podstawy tego, co Gardner przedstawił po raz pierwszy, nadal są prawdziwe. Wiele zdobyczy wiedzy na temat tego typu zaburzeń okrężnicy pojawiło się, gdy współczesna medycyna zaczęła rozumieć rolę, jaką odgrywa genetyka w przenoszeniu chorób i problemów zdrowotnych z pokolenia na pokolenie.

Istnieje kilka oznak i objawów, które mogą wskazywać na obecność zespołu Gardnera. Zęby często służą jako jeden z najczęstszych objawów zespołu Gardnera. Gdy stan jest obecny, może występować wiele zatrzymanych zębów, a także obecność kostniaków w okolicy szczęki.

Innym z najczęstszych objawów zespołu Gardnera jest zapalenie okrężnicy, które objawia się trudnością w usuwaniu odpadów, uczuciem sytości przez długi czas oraz nawracającą gorączką. Gdy polipy i guzy zaczną się powiększać, objawy staną się bardziej wyraźne. Nieleczony stan może spowodować ogólne uszkodzenie jelit, a także przygotować grunt pod rozprzestrzenianie się guzów na inne części ciała.

Uzyskanie diagnozy zespołu Gardnera zwykle obejmuje badania, które pozwalają ocenić stan okrężnicy. Po wykryciu obecności polipów i guzów często konieczne jest zastosowanie pewnego rodzaju zabiegu chirurgicznego, aby zabezpieczyć próbki i przetestować je, aby sprawdzić, czy są łagodne lub złośliwe. Obecnie próbki można często zabezpieczać przy użyciu minimalnie inwazyjnych technik. W zależności od wyników, lekarz może zdecydować się na monitorowanie stanu przez pewien czas lub zaplanować operację usunięcia guzów i polipów, zanim zaczną wpływać na inne narządy.

Dzisiaj zespół Gardnera nie zawsze jest postrzegany jako odrębny stan. Częściej uważa się, że zespół jest odmianą choroby znanej jako rodzinna polipowatość gruczolakowata lub FAP. Mimo to stan ten może prowadzić do rozwoju raka okrężnicy i innych obszarów ciała, co powoduje, że niektórzy pracownicy służby zdrowia nadal klasyfikują ten zespół jako oddzielną dolegliwość zdrowotną.