Co to jest znieczulenie serca?

Znieczulenie kardiologiczne to podspecjalizacja anestezjologiczna skoncentrowana na zapewnieniu opieki pacjentom podczas zabiegów kardiochirurgicznych obejmujących chirurgię klatki piersiowej człowieka. Oprócz nadzorowania opieki anestezjologicznej nad takimi pacjentami, kardioanestezjolodzy są również zaangażowani w postępowanie z pacjentami z chorobami serca podczas innych zabiegów chirurgicznych. Aby zostać anestezjologiem kardiologicznym, konieczne jest posiadanie pełnych kwalifikacji anestezjologa oraz odbycie stażu w zakresie anestezjologii kardiologicznej. Kształcenie, w tym licencjackie i medyczne, trwa minimum 13 lat.

Podczas zabiegów kardio-piersiowych wielu pacjentów wymaga zastosowania pomostowania sercowo-płucnego. Stanowi to pewne szczególne ryzyko i obawy oraz może znacznie skomplikować operację. Specjalista od znieczulenia kardiologicznego może nadzorować bypass, utrzymując pacjenta w stanie stabilnym i znieczulonym. Kiedy bajpas nie jest potrzebny, nadal istnieją szczególne obawy związane z operacją klatki piersiowej, a skorzystanie z anestezjologa kardiologicznego może zmniejszyć ryzyko powikłań.

Anestezjolog jest odpowiedzialny za utrzymanie pacjenta w znieczuleniu w trakcie zabiegu oraz za leczenie bólu bezpośrednio po zabiegu. Anestezjolodzy dysponują szeroką gamą narzędzi i po konsultacji z pacjentem i chirurgiem opracowują plan znieczulenia dostosowany do każdego pacjenta. W zabiegach kardiochirurgicznych operacja wysoce inwazyjna może być ryzykowna dla pacjenta, zwłaszcza jeśli jest on w złym stanie zdrowia, a anestezjolog musi dbać o dobro pacjenta podczas zabiegu.

Choroby serca, takie jak wady wrodzone serca i choroby układu krążenia, mogą stanowić znaczne ryzyko podczas operacji. Chirurg może skorzystać z usług kardioanestezjologa w przypadku zabiegów wykonywanych u pacjentów z chorobami serca, nawet jeśli zabiegi te nie obejmują klatki piersiowej. Specjalista anestezjolog kardiologiczny ma duże doświadczenie w leczeniu pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi w znieczuleniu i może nadzorować znieczulenie w przypadku lub pomóc innemu anestezjologowi w utrzymaniu stabilności pacjenta, ograniczeniu bólu i zmniejszeniu ryzyka chirurgicznego.

Osoby badające karierę anestezjologa kardiologicznego mogą być zainteresowane tym, że wynagrodzenie zazwyczaj jest wysokie dla anestezjologów w ogóle, a może być wyższe dla specjalistów. Godziny są zwykle regularne, ponieważ anestezjolodzy zwykle nadzorują zaplanowane operacje, a nie procedury awaryjne. Dbałość o szczegóły, dobre umiejętności matematyczne i umiejętność szybkiego myślenia w szybko zmieniających się sytuacjach to cenne cechy dla osób zainteresowanych karierą anestezjologiczną. Wysokie oceny w szkole medycznej są zwykle potrzebne, aby dopasować się do stażu anestezjologicznego, ponieważ ta specjalność medyczna jest konkurencyjna.