Co to jest zniesławienie w miejscu pracy?

Zniesławienie w miejscu pracy odnosi się do oszczerczych lub oszczerczych oświadczeń złożonych przez współpracownika, pracodawcę lub pracownika. W niektórych przypadkach zniesławienie w miejscu pracy może skutkować poważnym uszczerbkiem na reputacji lub karierze danej osoby i może być przedmiotem postępowania prawnego. Istnieje kilka kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby oświadczenie mogło zostać uznane za zniesławiające z prawnego punktu widzenia; ponieważ przepisy dotyczące zniesławienia różnią się w zależności od stanu, zazwyczaj najlepiej jest skonsultować się z lokalnym prawnikiem, aby ustalić, czy sprawa zniesławienia jest uzasadniona.

W wielu przypadkach zniesławienie w miejscu pracy ma miejsce, gdy pracownik opuszcza firmę lub zostaje zwolniony. Kiedy zostaniesz poproszony o referencje, zły były szef lub współpracownik może zdecydować się na wygłoszenie nieprawdziwych i szkodliwych stwierdzeń na temat charakteru lub zachowania danej osoby, aby się zemścić lub dać jej nauczkę. Zniesławienie w miejscu pracy może również mieć miejsce w miejscu pracy, na przykład gdy współpracownik celowo składa nieprawdziwe oświadczenie na temat innej osoby, aby unieważnić jej szanse na awans. Chociaż zniesławienie może być częstym zjawiskiem, zniesławienie w miejscu pracy, które może zostać wszczęte na drodze prawnej, musi spełniać kilka ważnych wytycznych, aby można je było wziąć pod uwagę w procesie sądowym.

Po pierwsze, zniesławienie w miejscu pracy musi być stwierdzeniem faktycznym, a nie tylko opinią. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami bez gwarancji merytorycznej, np. „Myślę, że jest leniwą osobą”. Oświadczenie oparte na faktach nie pozostawia miejsca na subiektywność, na przykład „Co tydzień kradł pieniądze z firmy”. Opinie są powszechnie uważane za chronioną formę wypowiedzi, podczas gdy wypowiedzi, które mają być oparte na faktach, muszą być poparte faktami. Ponadto osoba oskarżona o zniesławienie musi albo świadomie i złośliwie kłamać, albo można wykazać rażące zaniedbanie w założeniu prawdziwości twierdzenia.

Jednym z powszechnych kryteriów zniesławienia w miejscu pracy jest to, że oświadczenie musi zostać złożone osobie trzeciej. Stroną trzecią może być przełożony, współpracownik, osoba sprawdzająca referencje lub inna osoba związana z firmą lub branżą. Pisemne zniesławiające oświadczenia, takie jak e-maile, listy i notatki, nazywane są zniesławieniem w miejscu pracy. Oświadczenia ustne, takie jak wypowiedziane podczas oceny wyników, spotkania lub osobistej rozmowy, nazywane są oszczerstwami w miejscu pracy.

Jeśli dana osoba dowie się, że jest zniesławiana, pierwszym krokiem może być wezwanie prawnika. Chociaż pozew o zniesławienie jest możliwy, może być mniej kosztowny i równie skuteczny, aby prawnik napisał list o zaprzestaniu działalności do strony zniesławiającej. Ten list informuje zniesławiającego, że w przypadku, gdy będzie nadal składał fałszywe oskarżenia, czeka na niego postępowanie prawne, i że może wystarczyć do powstrzymania problemu. Jeśli zniesławienie trwa nadal, prawnik może być w stanie doradzić klientowi, jak postąpić w sprawie o zniesławienie.