Co to są dane źródłowe?

Dane źródłowe to termin używany do opisania pochodzenia informacji używanych do tworzenia danych elektronicznych. Dane tego typu tworzy się zwykle na dwa sposoby. Jednym ze sposobów jest skanowanie dokumentów papierowych i tworzenie plików elektronicznych z tych kopii. Innym podejściem jest odczytywanie informacji na papierze i wprowadzanie danych w formacie elektronicznym za pomocą klawiatury i oprogramowania do przetwarzania danych. Pozwala to na umieszczenie danych źródłowych w pamięci, a towarzyszące dane elektroniczne można wykorzystać w dowolnym momencie i zgodnie z potrzebami, bez konieczności ciągłego pobierania oryginalnego dokumentu źródłowego.

Skanowanie danych źródłowych jest powszechnym podejściem do zachowywania cennych dokumentów w formie papierowej, które mogą być zagrożone zniszczeniem. Proces skanowania skutecznie umożliwia stworzenie elektronicznego obrazu oryginalnego dokumentu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku danych źródłowych, takich jak dokumenty historyczne, takie jak umowy biznesowe, sprawozdania ze spisu ludności, akty prawne i inne rodzaje zapisów. Korzystając z kopii elektronicznych można odnieść się i wykorzystać informacje zawarte w dokumentach bez narażania oryginałów na dodatkowe zużycie.

Istnieje kilka przykładów skanerów, które nie tylko tworzą elektroniczny obraz danych źródłowych. Jednym z przykładów jest skaner zaprogramowany do przetwarzania informacji znajdujących się na wizytówce. Zamiast tworzyć elektroniczne faksymile karty, skaner faktycznie odczytuje informacje i łączy je z określonymi polami, takimi jak imię i nazwisko, adres, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail. Informacje uzyskane z danych źródłowych są następnie umieszczane w bazie danych, która jest kompatybilna z oprogramowaniem skanera, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu na wprowadzaniu danych i tworzeniu list mailingowych.

Często dane źródłowe zawierają informacje używane w różnych zadaniach wprowadzania danych. W tej aplikacji nie ma próby użycia oprogramowania skanującego do tworzenia obrazów lub wyodrębniania danych ze źródła. Zamiast tego osoby czytają dane źródłowe znalezione w dokumentach papierowych i wpisują informacje do pewnego rodzaju bazy danych. Tworzy to komputerowe przechowywanie danych, które są poparte danymi źródłowymi w formie papierowej, i zapewnia możliwość edytowania lub udostępniania informacji elektronicznych innym osobom bez konieczności udostępniania dokumentu źródłowego. Informacje można również w razie potrzeby połączyć w całości lub w części z danymi z dodatkowych źródeł, dzięki czemu dokument źródłowy pozostanie nienaruszony i zachowany w oryginalnej formie.