Co to są zmiany móżdżkowe?

Móżdżek jest częścią mózgu odpowiedzialną za koordynację ruchu, uwagę, niektóre funkcje językowe i regulację pewnych emocji. Kontroluje pracę mięśni i stawów w celu wywołania kontrolowanych, celowych ruchów. Zmiany w móżdżku to obszary tkanki w móżdżku, które zostały uszkodzone w wyniku urazowego uszkodzenia mózgu lub choroby. Zwykle powodują problemy z skoordynowanym ruchem, widzeniem i funkcjami poznawczymi. Zmiany w mózgu mogą być bardzo małe lub całkiem duże i często określa się je mianem guzów.

Niektóre zmiany w móżdżku są złośliwe, podczas gdy inne nie są związane z rakiem i są spowodowane urazem lub innymi patologiami. Inne przyczyny to narażenie na toksyny, rany postrzałowe, udary i stwardnienie rozsiane. Objawy uszkodzeń móżdżku różnią się w zależności od umiejscowienia uszkodzonej tkanki i wielkości dotkniętego obszaru. Z biegiem czasu objawy mogą się jeszcze pogorszyć.

Gdy uszkodzenie występuje w płacie kłaczkowo-grudkowym, obszarze móżdżku odpowiedzialnym za kontrolę przedsionkową, objawy obejmują trudności z równowagą i trudności z chodzeniem. Uszkodzenia w środkowej części móżdżku powodują problemy z dużymi ruchami całego ciała, podczas gdy zmiany w kierunku krawędzi struktury powodują trudności z kontrolą motoryczną. Uszkodzenie móżdżku, z boku móżdżku, powoduje trudności z bardziej złożonymi, zorganizowanymi ruchami. Może to utrudnić kontrolowanie prędkości lub kierunku ruchu.

Zmiany w móżdżku najczęściej powodują problemy z poruszaniem się i kontrolą motoryczną. Powikłania ruchowe występują po tej samej stronie, po której zmiana znajduje się w mózgu. Pacjenci mogą doświadczać trudności w poruszaniu się po przeciwnych stronach ciała w tym samym czasie, kontrolowaniu rąk i palców, koordynowaniu mowy i kontrolowaniu mięśni używanych do połykania. Większe zmiany mogą również prowadzić do drżenia i silnych bólów głowy.

Problemy z oczami to kolejne częste powikłanie uszkodzeń móżdżku. Upośledzenie wzroku obejmuje trudności w ocenie odległości i głębokości, utrzymywanie bezpośredniego spojrzenia oraz oczopląs. Oczopląs to szybki, powtarzalny ruch oka, który może bardzo utrudnić koncentrację.

Rozpoznanie zmian w móżdżku odbywa się poprzez połączenie badań medycznych i analizy objawów. Najczęściej wykonuje się MRI w celu określenia rozmiaru i lokalizacji zmiany. Opcje leczenia zależą od przyczyny i rodzaju zmiany. Procedura może obejmować chirurgiczne usunięcie zmiany, radioterapię lub chemioterapię w celu zmniejszenia obszaru uszkodzonej tkanki lub postępowanie farmakologiczne i terapię w celu rozwiązania problemów z poruszaniem się, mową i widzeniem.