Czy kreatywność wpływa na długość życia?

Badania pokazują, że kreatywność może wpływać na długość życia. Badania nad weteranami wykazały, że ci, którzy wykazali się wyższym poziomem kreatywności, zmniejszyli ryzyko zgonu o 12%. Neurolodzy uważają, że kreatywność stymuluje kilka obszarów mózgu, zachęcając do jego funkcjonowania nawet w starszym wieku. Eksperci sugerują również, że kreatywni ludzie mogą być w stanie lepiej radzić sobie ze stresem, zmniejszając ryzyko zachorowania na choroby związane ze stresem.

Więcej o średniej długości życia:

Liczba osób w krajach rozwiniętych, które dożywają co najmniej 100 lat, wzrasta o 5.5% rocznie.
Poważna choroba psychiczna przyczynia się do skrócenia oczekiwanej długości życia, a niektóre badania pokazują, że oczekiwana długość życia osób cierpiących na nią jest o 15-30 lat krótsza od średniej. Niektórzy eksperci uważają, że silny związek między chorobami, takimi jak choroba afektywna dwubiegunowa lub schizofrenia, a chorobami serca, przyczynia się do skrócenia życia osób chorych psychicznie.
Śmiertelność kobiet i dziewcząt jest niższa niż mężczyzn bez względu na wiek. Nawet w łonie matki prawdopodobieństwo śmierci płodów żeńskich jest mniejsze niż u samców.