Czy możesz efektywnie wykonywać wiele zadań jednocześnie?

Zdolność do efektywnego wielozadaniowości może się różnić w zależności od typu osobowości i zdolności koncentracji. Badania wykazały, że ludzie, którzy testują wysokie cechy osobowości, takie jak impulsywność i podejmowanie ryzyka, są często najmniej skuteczni w wielozadaniowości, ale są też najbardziej skłonni do wykonywania wielu zadań jednocześnie i myślą, że są w tym dobrzy. Naukowcy uważają, że może to wynikać z tego, że ludzie o osobowości impulsywnej łatwo się rozpraszają i nie są w stanie skoncentrować się na jednym zadaniu na raz, co prowadzi ich do wielozadaniowości. Okazało się, że ludzie, którzy potrafią skoncentrować się na wykonywanym zadaniu, są najbardziej efektywni w wielozadaniowości, co naukowcy stwierdzili, ponieważ ci ludzie nie wykonywali wielu zadań z rozproszenia, ale raczej z zamiarem zwiększenia produktywności.

Więcej o wielozadaniowości:

Szacuje się, że 10% osób prowadzących samochody w danym momencie rozmawia przez telefon.
Badania wykazały, że przejście od jednego zadania do drugiego zajmuje studentom średnio dwie minuty podczas pracy wielozadaniowej.
Osoby, które najczęściej wykonują wiele zadań jednocześnie, mogą częściej zgłaszać problemy społeczne, co według badaczy może wynikać z obniżonej zdolności koncentracji na innych osobach podczas interakcji.