Czy pracownicy amerykańscy są pozbawieni snu?

Szacuje się, że 30% wszystkich pracowników w USA – ponad 40 milionów ludzi – zgłasza, że ​​śpi mniej niż sześć godzin na dobę, co spełnia kryteria deprywacji snu opracowane przez National Sleep Foundation. Dla optymalnego zdrowia zaleca się od siedmiu do dziewięciu godzin snu. Najbardziej narażeni na brak snu byli ludzie pracujący w przemyśle, zwłaszcza jeśli pracowali na nocne zmiany. Czarni robotnicy, robotnicy azjatyccy i „inni” robotnicy rasowi częściej zgłaszali, że spali mniej niż sześć godzin na dobę, w porównaniu z białymi lub latynoskimi robotnikami.

Więcej o nawykach związanych ze snem w USA:

Branża transportowa jest najbardziej prawdopodobną branżą, w której wymagane są okresy odpoczynku. Na przykład 10% pracowników we wszystkich zawodach zgłosiło obowiązkowe okresy odpoczynku w połowie zmiany, w porównaniu z 41% kierowców autobusów lub limuzyn.
Przeciętny pracownik w USA spożywa dziennie ponad trzy napoje zawierające kofeinę, aby zachować czujność. Stwierdzono, że przewoźnicy kolejowi spożywali najwięcej, średnio 5.4 napojów zawierających kofeinę dziennie.
Piętnaście procent par małżeńskich w USA deklaruje, że śpi każdej nocy ze zwierzęciem, a 8% zgłasza spanie z dzieckiem.