Czy sen i choroby psychiczne są ze sobą powiązane?

Zaburzenia snu, takie jak bezsenność i bezdech senny, mogą wywoływać objawy choroby psychicznej u dzieci i dorosłych. Badania wykazały, że leczenie zaburzeń snu wiąże się z poprawą funkcjonowania i zmniejszeniem depresji u wielu osób. Niektórzy lekarze nakłaniają lekarzy zajmujących się zdrowiem psychicznym do rozwiązywania problemów ze snem w ramach standardowego leczenia ich klientów.

Więcej o śnie i chorobach psychicznych:

Chociaż sen może wywoływać objawy psychiczne, czasami zaburzenia snu są objawem samym w sobie. Na przykład osoby z chorobą afektywną dwubiegunową często zgłaszają potrzebę mniejszej ilości snu w stanie maniakalnym, ale wymagają więcej snu niż zwykle w stanie depresji.
Niektórzy eksperci uważają, że gadżety elektroniczne, w tym urządzenia, które mają dostęp do Internetu w dowolnym momencie, przyczyniają się do deprywacji snu u młodych ludzi, co może prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego.
Korzystanie z urządzeń do ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP) może pomóc osobom cierpiącym na bezdech senny oddychać konsekwentnie przez całą noc. Ponadto wielu ekspertów uważa, że ​​ludzie powinni lepiej dbać o higienę snu, na przykład ustalać stały harmonogram snu i dbać o to, aby miejsca do spania były ciemne i ciche.