Czy współczynniki reprodukcji podtrzymują populacje krajowe?

Według badań demograficznych Organizacji Narodów Zjednoczonych współczynniki reprodukcji nie utrzymują populacji w 83 krajach. Dzieje się tak, ponieważ przeciętna kobieta w tych krajach ma mniej niż około 2.0 dzieci, co oznacza, że ​​grupa 100 kobiet w tych krajach prawdopodobnie urodzi mniej niż 100 dziewczynek, co spowoduje spadek liczby ludności z pokolenia na pokolenie. Jeśli współczynniki dzietności pozostaną takie same, populacje Japonii, Niemiec, Rosji, Włoch i Hiszpanii całkowicie zmniejszą się do końca następnego tysiąclecia. Przewiduje się, że ludność Bośni i Hercegowiny jako pierwsza osiągnie zero, około roku 2600, a następnie Makau i Malta.

Więcej faktów na temat populacji:

Krajem o najwyższym współczynniku dzietności jest Niger, w którym na kobietę przypada średnio nieco ponad siedmioro dzieci. W rzeczywistości wszystkie 26 krajów o najwyższej dzietności znajduje się w Afryce.
Bogate narody azjatyckie należą do najniższych pod względem płodności. Coraz więcej Azjatek wychodzi za mąż później i rodzi dzieci później, jeśli w ogóle je mają.
Chiny miały populację ponad 1.3 miliarda ludzi w 2011 roku, ale przewiduje się, że ich populacja spadnie do zera do roku 3500, jeśli ich obecny współczynnik dzietności nie ulegnie zmianie.