Czym jest ustawa antymonopolowa Claytona?

Ustawa Clayton Antitrust Act, uchwalona w 1914 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych, była jednym z szeregu praw opracowanych w Stanach Zjednoczonych w celu uwzględnienia uczciwej konkurencji rynkowej i potrzeby uregulowania działalności gospodarczej w odpowiedzi na boom gospodarczy ery przemysłowej. Pierwszą taką ustawą była Sherman Antitrust Act z 1890 roku. Ustawa antymonopolowa Claytona opierała się w dużej mierze na tym wcześniejszym prawie, aby zapewnić więcej regulacji działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

W ustawie antymonopolowej Claytona poruszono kilka różnych tematów. Ustawa oficjalnie zakazywała ustalania cen i dyskryminacji cenowej, zapewniając, że produkty i usługi są sprzedawane uczciwie na rynku oraz że przedsiębiorstwa nie mogą zawierać między sobą porozumień cenowych w celu podcięcia cen innych firm. Ponadto zapewnił ramy regulacyjne dla nadzorowania fuzji i sprzedaży, stwarzając rządowi sposób na interwencję w przypadkach, w których monopole mogą powstać wcześniej, zamiast wkraczania po fakcie, aby zająć się już ustanowionym monopolem.

Zgodnie z postanowieniami ustawy antymonopolowej Claytona, ludziom nie wolno było pełnić funkcji dyrektorów dwóch lub więcej firm działających w konkurencji. Inne działania uznane za antykonkurencyjne również zostały uwzględnione w tej Ustawie Kongresu w celu promowania konkurencji. Uważa się, że uczciwa konkurencja rynkowa sprzyja rozwojowi uczciwych cen, a jednocześnie promuje innowacje, ponieważ firmy muszą stale opracowywać nowe i atrakcyjne produkty, aby przyciągnąć klientów.

Godnym uwagi aspektem prawa było to, że wyraźnie wykluczyło związki zawodowe. Miało to na celu zapewnienie pracownikom prawa do organizowania się i rokowań zbiorowych, i miało na celu zapewnienie, że pokojowe akcje robotnicze, takie jak strajki i bojkoty, będą legalne. Wyłączenie związków z ustawy oznaczało również, że związki nie mogły być traktowane jako źródło „nieuczciwej konkurencji” i zlikwidowane.

Federalna Komisja Handlu (FTC) jest odpowiedzialna za nadzorowanie Ustawy Clayton Antitrust Act i innych przepisów dotyczących handlu i prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Przez cały XX wiek rozwój monopoli i ograniczenia konkurencji były stałym przedmiotem troski regulatorów, którzy stosowali różne narzędzia egzekwowania prawa, w tym wnoszenie pozwów o rozbicie monopoli lub w pierwszej kolejności zapobieganie ich powstawaniu. Uważa się, że uniemożliwia to koncentrację władzy w rękach bardzo niewielu firm, które byłyby w stanie ustalać ceny i dowolnie kształtować rynek.