Czym zajmuje się prawnik rządowy?

Na najbardziej podstawowym poziomie prawnikiem rządowym jest każdy prawnik zatrudniony przez podmiot rządowy. Posady prawnika rządowego istnieją na prawie każdym szczeblu rządu. Pracują dla stanów, miast i agencji narodowych; pełnienie funkcji obrońców i prokuratorów w postępowaniach sądowych; oraz opracowywanie aktów prawnych kształtujących prawo. Bycie prawnikiem rządowym może oznaczać różne rzeczy w różnych kontekstach, ale wszyscy prawnicy rządowi mają jedną wspólną cechę. Ich głównym celem jest zawsze obrona, egzekwowanie i egzekwowanie praw i przepisów rządowych.

Systemy prawne wszystkich krajów są systemami złożonymi z wielu ruchomych części i z konieczności są uzależnione od udziału szerokiej gamy postaci. Rządy ustanawiają prawa, które mają zastosowanie do ich obywateli i mieszkańców, oraz zatrudniają prawników do obrony tych praw i interpretowania ich dla opinii publicznej. Prawnicy ci są powszechnie znani jako prawnicy rządowi.

Prywatni prawnicy — czyli prawnicy pracujący w kancelariach prawnych lub w korporacjach — zajmują się przede wszystkim tym, co mówi prawo i jak je stosować w codziennych sytuacjach. Większość swojej praktyki poświęcają śledzeniu i interpretacji prawa w sporach pomiędzy osobami prywatnymi lub podmiotami. Z drugiej strony prawnik rządowy działa jako narzędzie rządu, aby mieć pewność, że przepisy i regulacje rządowe są odpowiednio wdrażane i egzekwowane.

Ze względu na szeroki zakres pracy, jaką wykonują agencje rządowe, nie ma ustalonego opisu stanowiska adwokata rządowego. Adwokat rządowy zawsze reprezentuje interesy rządu, ale to przybiera różne kształty w różnych kontekstach. W samorządzie lokalnym prawnicy zwykle mają za zadanie interpretowanie lokalnych kodeksów i rozporządzeń oraz badanie potencjalnych naruszeń. Studiują ustawodawstwo mające wpływ na ich społeczności i często starają się stworzyć przepisy, które przychylnie traktują lokalne firmy. Prawnicy samorządowi zazwyczaj pracują dla wybranych urzędników, takich jak prokuratorzy generalni; ustawodawcy stanowe i lokalne; oraz agencje lokalne, takie jak stanowe i lokalne urzędy podatkowe, lokalne biura zarządzania gruntami i agencje ochrony przyrody.

Większość rządów krajowych zatrudnia również prawników na różnych szczeblach. Prawnik rządu krajowego lub federalnego pracuje nad egzekwowaniem i obroną krajowych przepisów i ram prawnych. Jeśli podmiot pozywa rząd krajowy — co zdarza się z pewną częstotliwością — obronę podejmuje prawnik rządowy. Podobnie, gdy rząd krajowy oskarża osobę lub firmę o popełnienie przestępstwa, co ma miejsce w przypadku podejrzenia naruszenia prawa federalnego, oskarżycielem zajmuje się prawnik rządowy. W niektórych przypadkach prawnik rządowy jest również wyznaczany jako obrońca oskarżonego, zwykle w okolicznościach, w których oskarżonego nie stać na własną reprezentację.

Praca prawnika rządowego w żadnym wypadku nie ogranicza się do sali sądowej. Wielu prawników rządowych jest prawnikami zajmującymi się badaniami, dostarczając wiedzę prawodawcom i szefom agencji rządowych na wiele różnych tematów. Inni to analitycy, doradcy i tłumacze prawni.

Podstawową rolą każdego prawnika rządowego jest obrona i przestrzeganie prawa krajowego. Adwokaci rządowi pracują w tak różnych dziedzinach, jak podatki, wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, ochrona konsumentów, handel międzynarodowy i polityka edukacyjna. Pomimo różnych dziedzin wiedzy, wszyscy pracują dla wspólnego celu i służą wspólnemu mistrzowi. Wielu prawników postrzega pracę dla rządu jako sposób na doskonalenie umiejętności i szybkie stanie się ekspertem w określonej dziedzinie prawa. Przez większość czasu prawnicy rządowi zarabiają mniej niż prawnicy prowadzący prywatną praktykę, ale wielu uważa, że ​​doświadczenie i możliwości, jakie daje praca rządowa, są tego warte.