Jak mogę zatrzymać postępowanie eksmisyjne?

Postępowanie eksmisyjne może być bardzo stresujące, frustrujące, a czasem ewidentnie niezgodne z prawem. Ważne jest, aby najemca, wobec którego toczy się postępowanie eksmisyjne, znał swoje prawa i obowiązki, aby mógł podjąć właściwe działania. Może istnieć kilka sposobów na zatrzymanie postępowania eksmisyjnego w oparciu o lokalne prawo i indywidualne okoliczności.
Pierwszym krokiem w postępowaniu eksmisyjnym jest zawiadomienie o eksmisji. Jest to zazwyczaj podawane w rezydencji i wskazuje przyczynę eksmisji oraz datę przeprowadzki. Najczęstsze przyczyny eksmisji to niezapłacenie czynszu, zniszczenie lub niewłaściwe wykorzystanie mienia lub popełnienie przestępstwa na nieruchomości. Od tego momentu najemca musi działać szybko, aby zatrzymać postępowanie eksmisyjne.

W wielu przypadkach eksmisja stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego zachowania lub aktualizacji kont. Wielu właścicieli nie chce przechodzić przez proces eksmisji, a następnie długiej gehenny poszukiwania nowych lokatorów; mogą zatrzymać postępowanie eksmisyjne, jeśli uda się osiągnąć porozumienie. Jeśli to możliwe, porozmawiaj z wynajmującym o sytuacji i spróbuj wypracować porozumienie. Jeśli poważna sytuacja awaryjna spowodowała, że ​​najemca chwilowo stracił pieniądze, bądź uczciwy wobec wynajmującego i zaoferuj zapłatę odsetek od zaległego czynszu. Jeśli najemca spowodował uszkodzenie mienia lub naruszył klauzulę najmu, spróbuj rozwiązać problem, zamiast zgadzać się na eksmisję. Na wszelki wypadek zdobądź wszystkie umowy na piśmie i wyślij e-mail z podsumowaniem rozmów telefonicznych, aby uzyskać pisemny zapis.

Jeśli właściciel próbuje bezprawnie eksmitować najemcę, natychmiast zasięgnij porady prawnej. Przepisy dotyczące wynajmującego/najemcy różnią się znacznie w zależności od regionu, a ekspert może być potrzebny tylko po to, aby powiadomić najemcę, czy procedura jest niezgodna z prawem i warta sporu sądowego. Skonsultuj się z lokalnymi lub sądowymi towarzystwami pomocy prawnej, aby uzyskać tanie lub bezpłatne porady i referencje do tanich prawników. Postaraj się przeczytać o wszystkich lokalnych przepisach, które mogą mieć zastosowanie, i rozważ odwiedzenie biblioteki lub księgarni w celu uzyskania materiałów referencyjnych na temat praw właściciela/najemcy w regionie.

Jeżeli dyskusja jest niemożliwa, a najemca ma przesłanki łagodzące, aby uniknąć eksmisji, sprawa sądowa może wstrzymać postępowanie eksmisyjne. Zazwyczaj najemca może wnieść pozew przeciwko wynajmującemu lub może poczekać na wygaśnięcie terminu eksmisji i odpowiedzieć na skargę prawną wynajmującego. Jeśli pójście do sądu staje się jedyną opcją, ważne jest, aby zachować dokładną dokumentację wszystkich umów i rozmów z wynajmującym, a także dostarczyć sędziemu inne dowody. Jeśli najemca wstrzymuje czynsz, ponieważ mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania z powodu złego remontu, przedstaw dowód fotograficzny. Jeśli właściciel odmówił zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, zdobądź raporty policyjne o przestępstwach w okolicy lub sprowadź świadków z lokalu.

Ostatecznie sędzia może orzec na korzyść wynajmującego lub najemcy. Robiąc wszystko, co możliwe zgodnie z prawem, aby zatrzymać postępowanie eksmisyjne, ważne jest, aby rozważyć przyszłe plany na wypadek, gdyby wyrok trafił do właściciela. Skontaktuj się z przyjaciółmi lub lokalnymi organizacjami pomocowymi, aby zorganizować tymczasowe schronienie na wypadek eksmisji i rozważ wyszukanie nowych nieruchomości podczas postępowania sądowego.