Jak skuteczna jest autohipnoza dla poczucia własnej wartości?

Istnieją różne raporty na temat skuteczności autohipnozy dla poprawy samooceny. Chociaż wiele osób zgłasza pozytywne wyniki, istnieje pewien sceptycyzm co do mechanizmu działania tych technik. Niektórzy eksperci uważają, że osoby niewytrenowane nie są w stanie skutecznie hipnotyzować samych siebie i że zwiększona pewność siebie jest zamiast tego wynikiem samospełniającej się tendencyjności. Niezależnie od tego, czy sam mechanizm autohipnozy jest skuteczny, stosowanie technik wydaje się przynosić pozytywne rezultaty w zakresie poprawy samooceny. Osoby badające terapię powinny jednak zauważyć, że każda forma leczenia psychologicznego jest silnie uzależniona od wrażliwości pacjenta; nie wszystkie techniki działają na wszystkich.

Autohipnoza w celu poprawy samooceny działa poprzez wszczepianie sugestii wzmacniających ego w podświadomość jednostki. Pacjenci wpadają w trans i powtarzają sobie kilka sugestii, z których każda dotyczy obszaru, w którym brakuje im pewności siebie. Na przykład osoba, która nie ma pewności co do swojego wyglądu, może sugerować sobie, że jest atrakcyjna. Inne sugestie mogą dotyczyć bardziej ogólnych aspektów poczucia własnej wartości. Sugestie są powtarzane kilka razy, gdy pacjent jest w transie wywołanym przez siebie, aby lepiej osadzić wiadomości w podświadomości.

Oprócz sugestii słownych, niektóre techniki autohipnozy dla poczucia własnej wartości obejmują wizualizacje pewności siebie. Osoby powinny starać się przedstawiać obrazy sytuacji, w których czują się niezwykle dumne z siebie, takich jak zdobycie nagrody lub dokonanie wielkiego wyczynu. Często pomaga ludziom wizualizować wydarzenia, które miały miejsce w ich przeszłości, ponieważ pozwala na pełniejsze, bardziej konkretne doświadczenie dumy i pewności siebie. Kiedy sugestie i wizualizacje zostaną wystarczająco powtórzone, pacjenci mają za zadanie wyrwać się z transu. W razie potrzeby terapię można kontynuować na bieżąco.

Wielu ekspertów wątpi jednak w słuszność autohipnozy w leczeniu problemów z poczuciem własnej wartości, ponieważ większość osób wymaga intensywnego szkolenia, aby móc się zahipnotyzować. Ludzie próbujący przeprowadzić leczenie bez formalnego przeszkolenia mogą nawet nie wiedzieć, czy wpadli w trans. To doprowadziło niektórych badaczy do przekonania, że ​​pozytywne wyniki osiągane dzięki autohipnozie w leczeniu poczucia własnej wartości, zwłaszcza wśród społeczeństwa, są uzyskiwane dzięki mechanizmom poza hipnozą.

Niektórzy uważają, że terapia działa raczej poprzez podprogowe wiadomości niż autohipnozę. Kluczowa różnica między tymi dwoma mechanizmami polega na tym, że w przekazie podprogowym pacjent nie jest w transie; częste powtarzanie sugestii w stanach minimalnego przetwarzania poznawczego pozwala sugestiom wejść do podświadomości. Inni mogli osiągnąć swoje wyniki dzięki samospełniającym się uprzedzeniom — przekonali samych siebie, że techniki autohipnozy dla poczucia własnej wartości działają i zachowują się w sposób zgodny z ich oczekiwaniami.