Jaka jest różnica między opóźnieniem rozwojowym a opóźnieniem umysłowym?

Chociaż opóźnienie rozwoju i opóźnienie umysłowe są często mylone, istnieje między nimi różnica. Upośledzenie umysłowe to upośledzenie inteligencji i zachowań adaptacyjnych danej osoby. Opóźnienie rozwojowe to opóźnienie w funkcjonowaniu w wieku danej osoby. Oba stany obejmują dojrzałość społeczną, rozwój fizyczny i emocjonalny oraz zdolności poznawcze. Różnią się również sposobem diagnozowania i leczenia.

Opóźnienie rozwoju i opóźnienie umysłowe są często uważane za to samo, ale są różne. Opóźnienie umysłowe jest w rzeczywistości rodzajem opóźnienia rozwojowego. Opóźnienia rozwojowe występują często u małych dzieci, które nie osiągnęły etapów rozwoju w swoim wieku. Upośledzenie umysłowe obejmuje ograniczoną inteligencję i opóźnienia w zachowaniu adaptacyjnym. Zachowanie adaptacyjne to sposób, w jaki dana osoba radzi sobie z życiowymi wyzwaniami, korzystając z posiadanych wcześniej umiejętności i wiedzy.

Istnieje kilka szczególnych sposobów rozróżnienia opóźnienia rozwoju i opóźnienia umysłowego. Najważniejszym wyróżnikiem jest diagnoza postawiona przez lekarza, która prowadzi do skierowania do specjalisty. Lekarze i specjaliści muszą zachować szczególną ostrożność przy diagnozowaniu upośledzenia umysłowego i opóźnień rozwojowych u dzieci.

Rodzic jest zwykle pierwszą osobą, która zauważa opóźnienie w rozwoju. W niektórych przypadkach rozpoznanie opóźnienia następuje podczas badania kontrolnego dziecka. Gdy lekarz podejrzewa opóźnienie, planuje kilka kolejnych wizyt, aby upewnić się, że nie jest to tylko tymczasowe, a dziecko zostaje skierowane do specjalisty ds. rozwoju.

Specjalista ds. rozwoju może pomóc w leczeniu opóźnienia rozwojowego. Specjalista może określić, które obszary są opóźnione i stworzyć plan leczenia obejmujący zajęcia edukacyjne dla każdego obszaru opóźnienia. Na przykład dziecko, które ma opóźnienie w umiejętnościach motorycznych, będzie miało plan zajęć, który obejmuje określone czynności mające na celu zachęcenie do koordynacji rąk i palców, takie jak rysowanie i malowanie lub znajdowanie przedmiotów ukrytych w głupim kitu.

Z drugiej strony diagnozowanie upośledzenia umysłowego jest procesem dłuższym i bardziej złożonym. Problemy społeczne i związane z nauką są często wyłapywane przez nauczycieli, którzy polecają dziecku wizytę u specjalisty i to tam testowane są poziomy inteligencji i umiejętności adaptacyjne. Upośledzenie umysłowe może być na tyle poważne, że można je uznać za niepełnosprawność, głównie dlatego, że może zakłócać zdolność danej osoby do angażowania się w proste codzienne czynności. Lekarze muszą ocenić dziecko i określić, gdzie spada jego poziom intelektualny. Od tego momentu muszą określić, które umiejętności adaptacyjne są opóźnione lub brakujące. Przyczyny upośledzenia umysłowego mogą również odgrywać rolę w diagnozie.
Po postawieniu diagnozy celem staje się stworzenie planu, który pomoże poprawić codzienne funkcjonowanie dziecka. Kompleksowy plan wsparcia jest tworzony przez lekarza POZ i specjalistę. Rozwój człowieka i zajęcia edukacyjne pomagają w rozwoju fizycznym, a uczenie się poprzez specjalnie zaprojektowane zajęcia, takie jak ćwiczenia rozwiązywania problemów, pomaga w rozwoju poznawczym. Częścią planu wsparcia będą również zajęcia, które uczą codziennego funkcjonowania, takie jak ćwiczenie higieny, gotowanie i sprzątanie. Wraz z wiekiem pacjenta plan będzie się rozwijał, obejmując działania społeczne i związane z zatrudnieniem, aby przygotować osobę do życia w wieku dorosłym na świecie.

Opóźnienie rozwojowe i opóźnienie umysłowe nie oznaczają, że dziecko ma spędzić całe życie nie mogąc o siebie zadbać ani żyć w świecie jako dorosły. Jak najwcześniejsze podjęcie leczenia może pomóc w zapewnieniu, że problemy te nie będą miały trwałego wpływu na dziecko. Przy odpowiedniej opiece dziecko z opóźnieniem rozwojowym może dogonić resztę grupy wiekowej, a osoba z upośledzeniem umysłowym może nauczyć się przeżyć. Kluczem do sukcesu jest postawienie prawidłowej diagnozy, aby można było zastosować odpowiednie leczenie.