Jaki jest orientacyjny nastrój?

Tryb oznajmujący jest najczęściej używanym trybem czasownikowym i służy do wyrażania myśli i opinii, przedstawiania faktów lub zadawania pytań. Jest to szczególnie powszechne w mowie pierwszoosobowej, a czasy form czasownika przyjmują swoje tradycyjne zakończenia, przynajmniej w języku angielskim. Ten nastrój, wraz z trybem rozkazującym i trybem łączącym, obejmuje trzy główne nastroje czasowników w języku angielskim.

Zrozumienie nastroju oznajmującego jest stosunkowo łatwe. Weźmy na przykład proste zdanie „On idzie do sklepu”. W tym nastroju napisane jest zdanie. Forma czasownika w tym przypadku przybrała czas teraźniejszy, ale nastrój byłby taki sam, nawet gdyby zdanie zostało napisane w czasie przeszłym. Czasy na ogół nie wskazują nastroju.

Chociaż nie zawsze jest to prawdą, często długość zdań może dać czytelnikowi wskazówkę, jaki nastrój jest używany, jeśli forma czasownika nie jest rozpoznawana. Zdania napisane w trybie oznajmującym są na ogół prostsze i dlatego zwykle są krótsze niż niektóre zdania w innych nastrojach. Na przykład tryb łączący często obejmuje użycie zdania zależnego, co może znacznie wydłużać zdania.

Zadając pytanie, zwykle używa się trybu oznajmującego, gdy poszukuje się wyjaśnienia faktów. Rozważmy na przykład zdanie „Ile tam jest krajów?” W takim przypadku mówca pyta o konkretny fakt, czyniąc nastrój orientacyjny odpowiednim wyborem nastroju. Gdyby mówca zapytał, ile byłoby krajów, gdyby połączyły się dwa kraje, zajęłoby to tryb łączący.

Dla osób, które nie są rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, wybór trybu oznajmującego ogólnie sprawia, że ​​wszystkie zdania są zrozumiałe, nawet jeśli forma czasownika może być nieprawidłowa. Mimo to ważne jest, aby zrozumieć, że inne sytuacje, takie jak wydawanie poleceń lub wyrażanie życzenia lub pragnienia, mogą wymagać użycia innego nastroju. Formy czasownikowe dla tych nastrojów z pewnością mogą się zmienić. Dlatego ci, którzy chcą mówić lub pisać jak najdokładniej, powinni rozumieć różne nastroje.

Nastroje czasownikowe są ważne do zrozumienia, ponieważ mogą pomóc zapewnić kontekst dla tego, co mówca lub pisarz próbuje przekazać. W niektórych przypadkach ten nastrój może być wykorzystany do założenia, że ​​coś jest prawdą, bez faktycznego deklarowania, że ​​tak jest. Dlatego przynajmniej ten nastrój może być nadużywany do wyrażania opinii lub błędnego przedstawiania prawdziwych faktów konkretnej sytuacji.