Jaki jest związek między aspiryną a stanem zapalnym?

Zapalenie to naturalna reakcja organizmu, spowodowana urazem. Leki sklasyfikowane jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak aspiryna, ogólnie działają w celu zmniejszenia tej odpowiedzi w podobny sposób. Związek między aspiryną a stanem zapalnym wynika z wyjątkowego wpływu tego leku na poziom komórkowy. NLPZ, takie jak ibuprofen i acetaminofen, mają podobne interakcje na tym poziomie, ale nie występują w takim samym stopniu, jak te wywoływane przez aspirynę.

Jednym ze składników zaangażowanych w reakcję zapalną jest enzym cyklooksygenaza-1 (COX-1), białko, które pomaga aktywować inne związki, znane jako prostaglandyny. Zwykle prostaglandyny pobudzają komórki układu odpornościowego do uwalniania związków powodujących stan zapalny. Lek ten hamuje enzymy COX, więc związek między aspiryną a stanem zapalnym zależy od tego działania.

Większość NLPZ odwracalnie hamuje enzym COX-1, ale aspiryna nieodwracalnie go hamuje, czyniąc dynamikę aspiryny i zapalenia nieco wyjątkową. Grupa atomów, zwana grupą acetylową, jest dodawana do enzymu COX przez aspirynę. Taki dodatek zapobiega wiązaniu się enzymu COX-1 z prostaglandynami, zapobiegając wystąpieniu jakiejkolwiek aktywacji i zmuszając organizm do wytwarzania większej liczby enzymów COX-1, zanim stan zapalny będzie mógł trwać.

Związek między aspiryną a stanem zapalnym obejmuje również bezpośrednio inne białka, które są również zaangażowane w przyczyny tego zjawiska. Jeden rodzaj białka, znany jako jądrowy czynnik kappa B (NF-kB), pomaga jako jedna z tych przyczyn wnikając do komórek. Po wejściu do komórki NF-kB trafia do jądra, gdzie przechowywana jest informacja genetyczna i zachęca komórkę do zmiany produkcji zapalnych substancji chemicznych.

Wykazano, że aspiryna ma również działanie wpływające na NF-kB. W tej interakcji między aspiryną a białkami zapalnymi lek ten zapobiega rozkładowi innego białka, inhibitora kappa B (IkB). Zwykle IkB pomaga w sekwestracji NF-kB poza komórkami, utrzymując go nieaktywnym. Podczas reakcji zapalnej IkB zostałby zniszczony przez inne białka zwane kinazami, ale aspiryna hamuje ten proces. W ten sposób IkB pozostaje poza komórkami i jest w stanie nadal wywierać swoje działanie polegające na utrzymywaniu NF-kB w stanie nieaktywnym. Dlatego to ostatnie białko nie jest w stanie wpływać na informację genetyczną komórek, a komórki te powstrzymują się od tworzenia białek zapalnych.

Dzięki szerokiemu zakresowi działania aspiryna jest w stanie zapobiegać występowaniu stanów zapalnych na wielu poziomach. Ta wszechstronność sprawia, że ​​jest przydatny w leczeniu różnych typów stanów zapalnych z różnymi przyczynami. Aspiryna ma inne rodzaje interakcji zarówno z komórkami, jak i białkami, które pozwalają temu lekowi zmniejszać gorączkę i odczuwanie bólu, które są również niezależne od tych efektów.