Jaki jest związek między poczuciem własnej wartości a komunikacją?

Kwestie związane z samooceną i komunikacją są często badane razem w psychologii, ponieważ korelacje często uzupełniają się w ludzkich emocjach i zachowaniu. Wielu psychologów uważa, że ​​osoby, które cierpią z powodu pewnego rodzaju niepewności lub braku poczucia własnej wartości, cierpią również na słabe zdolności komunikacyjne. Uważa się, że nieodpowiednia komunikacja między dzieckiem a dorosłym lub między rodzeństwem może prowadzić do niemożności komunikowania się werbalnego z nieznajomymi, nawiązywania przyjaźni i samowystarczalności. Większość terapeutów i doradców ds. komunikacji uważa, że ​​samoocenę i zdolności komunikacyjne można z czasem poprawić, stosując tradycyjną terapię, a także w niektórych ciężkich przypadkach leki.

Problemy z komunikacją między jednostkami są często uważane za źródło problemów z samooceną i oba są często łączone podczas studiowania psychologii i ludzkiego zachowania. Uważa się, że osoby wychowane w rodzinach, które komunikują emocje i wyrażają je w zdrowy sposób, są bardziej pewne siebie i bardziej niezależne w codziennym świecie. Większość badaczy psychologii zgadza się, że te same osoby mogą utrzymywać wartościowe relacje z przyjaciółmi, krewnymi i romantycznymi zainteresowaniami dzięki ich silnemu doświadczeniu w sztuce i nauce komunikacji. Często uważa się, że osoby, które żyją w ten sposób, mają lepsze poczucie własnej wartości, lepszą samoocenę i umiejętności komunikacyjne, które są ważne dla siły roboczej i w sytuacjach społecznych.

Psychologowie i psychiatrzy, którzy badają poczucie własnej wartości i problemy z komunikacją, często widzą osoby, które są niepewne siebie i nie mają odpowiedniego sposobu komunikowania swoich emocji. Uważa się, że ci, którzy cierpią z powodu niskiej samooceny, uczą się słabych umiejętności komunikacyjnych w młodszym wieku poprzez swoje środowisko i interakcje z innymi. Uważa się, że bez odpowiedniego ujścia do komunikacji problemów lub spraw człowiek nie jest w stanie całkowicie uwolnić się od obciążeń emocjonalnych. Może to prowadzić do niepokoju i stresu, a także chęci wycofania się z interakcji społecznych.

Wielu doradców ds. samooceny i komunikacji uważa tradycyjną terapię rozmową za korzystny sposób na uwolnienie się od obciążeń emocjonalnych i zapewnienie możliwości wyrażenia. Ważne jest, aby osoby uczestniczące w tego typu terapii powoli włączały do ​​swojego życia różne interakcje społeczne. Może to pomóc w zwiększeniu samoświadomości i pewności siebie w nieznanych warunkach i wydarzeniach. W przypadkach silnego lęku i poczucia własnej wartości psychiatrzy mogą przepisać pewne medytacje, ale tylko wtedy, gdy zawiodą tradycyjne metody terapii i ekspresji.