Jakie czynniki wpływają na poczucie własnej wartości u dorosłych?

Czynniki wpływające na samoocenę u dorosłych są zróżnicowane i złożone. Połączenie wyobrażeń, myśli, związków i doświadczeń wpływa na poczucie własnej wartości lub poczucie własnej wartości. Psychologowie uważają samoocenę za trwały aspekt osobowości, który rozwija się w dzieciństwie i trwa przez całe życie. Chociaż to długotrwałe poczucie własnej wartości jest względnie stabilne, możliwe są zmiany w poziomie samooceny. Zdrowy i pozytywny poziom samooceny zwiększa satysfakcję z doświadczeń i relacji, co jest czynnikiem motywującym do uczenia się technik promujących zdrową samoocenę.

Jednym z głównych czynników wpływających na samoocenę są osobiste myśli i postrzeganie interakcji między sobą a innymi. Gdy dzieci wchodzą w interakcję z członkami rodziny, nauczycielami i członkami społeczności, zaczynają budować koncepcję swojej roli w społeczeństwie i ich względnej wartości. Te poczucie własnej wartości stają się podstawą poczucia własnej wartości u dorosłych. Zwiększenie poczucia własnej wartości można osiągnąć poprzez zmianę osobistych myśli, percepcji i mówienia. Skupienie się na osobistych mocnych stronach i pozytywnych cechach, a nie na wadach, może pomóc ludziom przejść na zdrowszy poziom poczucia własnej wartości.

Inne czynniki, które wpływają na samoocenę, obejmują kwestie ekonomiczne, związane z relacjami i zdrowotnymi. Utrata pracy lub awans może drastycznie zmienić poczucie własnej wartości. W ten sam sposób koniec romantycznego związku lub początek nowego wpływa na to, jak dana osoba ocenia swoją wartość. Długotrwała choroba lub uraz może również wpływać na to, jak dorośli myślą o sobie. Są to czasy, kiedy psychologowie szczególnie zalecają skupienie się na pozytywnych cechach danej osoby.

Osoby o niskiej samoocenie mają tendencję do kwestionowania własnego osądu i umiejętności podejmowania decyzji. Mogą nie mieć wystarczającej pewności, że potrafią rozwiązywać problemy, mają tendencję do nadmiernej analizy lub opóźniania decyzji. Po podjęciu decyzji mogą kontynuować rozważania, prawdopodobnie żałując podjętej decyzji. Ta tendencja do wyobrażania sobie lepszych wyników dla alternatywnych wyborów wzmacnia poczucie niskiej samooceny. Korzystanie z technik budowania poczucia własnej wartości może zmienić samoutrwalający się charakter niskiej samooceny u dorosłych.

Inne objawy niskiej samooceny obejmują różnorodne destrukcyjne wzorce zachowań podczas interakcji z innymi. Osoby o niskiej samoocenie mogą być nadmiernie wrażliwe na krytykę. Mają też tendencję do bycia bardzo krytycznymi wobec siebie. Typowe jest również poczucie winy, zbytnie zamartwianie się o przeszłość lub przyszłość, nadmiar drażliwości, wrogości lub niezadowolenia. Każde negatywne lub niezadowalające spotkanie staje się kolejnym czynnikiem obniżającym poczucie własnej wartości, chyba że zostaną wprowadzone strategie budowania szacunku.