Jakie są modele rozwoju kariery?

Modele rozwoju kariery to systemy, często używane z prostymi pomocami wizualnymi, które osoba może wykorzystać, aby lepiej zrozumieć, jaki rodzaj kariery powinien realizować. Istnieje wiele różnych modeli, które zostały opracowane z biegiem czasu i przez różne osoby, aby wspomóc ten proces. Ogólnie jednak wszystkie one mają wiele różnych kroków, które mają służyć jako środek, dzięki któremu dana osoba może lepiej zrozumieć swoje umiejętności i rynek. Modele rozwoju kariery są często samoodwzajemniające się i zwykle obejmują etap końcowy i etap początkowy, które nakładają się na siebie.

Większość modeli rozwoju kariery została zaprojektowana przez psychologów, doradców lub specjalistów ds. zasobów ludzkich (HR), którzy pomagają innym lepiej zrozumieć ich własne umiejętności zawodowe. Nie są to testy mające pomóc osobie w znalezieniu idealnej kariery, ale modele, dzięki którym osoba może analizować i rozumieć, do czego może być najlepiej przystosowana. Na przykład model często zaczyna się od okresu oceny lub analizy. W większości modeli rozwoju kariery dana osoba wykorzystuje ten początkowy krok do rozważenia własnych umiejętności, a także potrzeb różnych rynków, które mogą ją zainteresować.

Po zakończeniu tej analizy wiele modeli rozwoju kariery przechodzi w jeden lub więcej etapów planowania i realizacji. Można to zrobić w jednym etapie lub w wielu etapach, w zależności od modelu, z którego korzysta dana osoba. Okres eksploracji jest często częścią tego etapu, ponieważ osoba wykorzystuje informacje zebrane w wyniku analizy, aby bliżej przyjrzeć się, gdzie leżą jej zainteresowania. Niektóre modele rozwoju kariery również wykorzystują te etapy jako czas, w którym ktoś może lepiej zrozumieć realia własnych umiejętności lub rynku, na który może chcieć wejść.

Modele rozwoju kariery często podążają za tym etapem rozwoju i planowania poprzez działanie. W tym momencie osoba wykorzystuje zebrane informacje, a także swój plan i faktycznie realizuje plan. Po tym wykonaniu następuje okres refleksji lub analizy, w którym dana osoba zaczyna rozumieć, jak dobrze jej wcześniejsze poszukiwania i planowanie zadziałały po wprowadzeniu w życie. Ten ostatni etap analizy ostatecznie pokrywa się z etapem oceny lub przeszacowania nowej serii kroków, które należy podjąć, gdy model rozwoju zaczyna się od nowa.