Jakie są najlepsze wskazówki dotyczące ergonomicznego podnoszenia?

Urazy w miejscu pracy spowodowane podnoszeniem ciężarów mogą stanowić poważny problem dla firm i pracowników. Korzystanie z ergonomicznych technik podnoszenia może pomóc chronić ciało przed urazami i obciążeniem, zapewniając zdrowsze środowisko pracy. Chociaż ergonomia często koncentruje się na świecie zawodowym, każdy może skorzystać na nauce właściwych sposobów podnoszenia ciężkich przedmiotów. Niektóre z najskuteczniejszych zasad podnoszenia ergonomicznego obejmują używanie odpowiednich grup mięśni, odpowiednich uchwytów i rotacji zadań. Wiele zakładów pracy i agencji rządowych oferuje kursy edukowania pracowników na temat tych ergonomicznych metod podnoszenia.

Różne rodzaje podnoszenia wymagają użycia różnych grup mięśni. Niektóre przedmioty należy podnosić za pomocą nóg jako podstawowego środka podparcia, podczas gdy w innych przypadkach należy użyć mięśni pleców. Najlepszy sposób na podniesienie przedmiotu zwykle zależy od jego wielkości i kształtu, a także częstotliwości czynności. Pracownicy, którzy wielokrotnie podnoszą podobne przedmioty, mogą potrzebować innych metod niż ci, którzy podnoszą je okazjonalnie.

Innym sposobem na ćwiczenie ergonomicznego podnoszenia jest trzymanie przedmiotów blisko ciała, jeśli to możliwe, w obszarze od środka uda do środka klatki piersiowej. Utrzymanie ciężkich przedmiotów z dala od ciała wymaga większego wysiłku mięśni niż utrzymywanie ich blisko ciała, a także zwiększa ryzyko kontuzji. W niektórych przypadkach, na przykład gdy obiekt jest bardzo duży lub nieporęczny, ćwiczenie tej techniki może być trudne lub niemożliwe, dlatego mogą być potrzebne inne zasady ergonomii.

Podnoszenie przedmiotów jest często łatwiejsze, gdy mają odpowiednie uchwyty. Powinny one być wystarczająco duże, aby pomieścić całą dłoń, a także powinny być solidne i bezpiecznie przymocowane do przedmiotu. Jeśli uchwyty nie są dostępne, są za małe lub nie są dobrze zamocowane, paczki mogą zostać upuszczone i uszkodzone. Upuszczenie przedmiotów może również zranić pracowników.

Inną ergonomiczną praktyką podnoszenia jest rotacja zadań pracownika, jeśli obejmują one podnoszenie ciężkich przedmiotów. Powtarzalny ruch może być głównym czynnikiem powodującym kontuzje, ponieważ powoduje ciągły nacisk na skoncentrowane grupy mięśni, powodując zmęczenie i napięcie. Jeśli to możliwe, pracownicy powinni łączyć inne czynności z podnoszeniem, aby dać pracującym grupom mięśniowym szansę na odpoczynek.

Wiele miejsc pracy zatrudnia pracowników, którzy opracowują i wdrażają programy ergonomiczne kształcące pracowników w zakresie odpowiednich technik. Porady i więcej informacji można również uzyskać za pośrednictwem różnych agencji rządowych, które specjalizują się w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.