Jakie są oznaki napadów u dzieci?

Objawy napadów u dzieci mogą obejmować dezorientację, halucynacje, zaburzenia motoryczne, zmiany behawioralne, puste spojrzenie, powtarzające się gesty, dziwne odczucia fizyczne i zaburzenia komunikacji. Nie wszystkie z tych objawów są na ogół obecne podczas napadów padaczkowych u dziecka, aw niektórych przypadkach objawy napadów u dzieci pozostają niezauważone, ponieważ dziecko wydaje się zachowywać normalnie pomimo dysfunkcji neurologicznej. Objawy różnią się również w zależności od rodzaju napadów, które dotykają dzieci.

Istnieje ponad 20 różnych rodzajów napadów, z których większość rozwija się we wczesnym dzieciństwie. Napady padaczkowe charakteryzują się nieprawidłowymi wyładowaniami elektrycznymi w mózgu. W zależności od tego, gdzie występują te wyładowania, objawy napadów u dzieci będą się różnić. Na przykład napady ogniskowe, które występują po jednej stronie mózgu, nie zakłócają świadomości dziecka, ale mogą powodować lekkie lub ciężkie skurcze mięśni. Podczas napadu ogniskowego dziecko może być całkowicie czujne i zdolne do komunikowania się.

Objawy napadów padaczkowych u dzieci są czasami nierozpoznane. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadkach, gdy objawy, takie jak puste spojrzenie lub niewielkie zamieszanie, trwają tylko kilka sekund. Inne oznaki napadów padaczkowych u dzieci, takie jak doniesienia o specyficznym smaku lub zapachu, mogą zostać przeoczone lub nawet założyć, że wynikają z innego wyjaśnienia. Czasami łagodne objawy napadów padaczkowych u dzieci pojawiają się zwykle podczas snu dziecka i dlatego dorośli mogą je łatwo przeoczyć. Chociaż dziecko może wydawać się funkcjonować tak, jak normalnie, w niektórych typach napadów mogą mieć miejsce krótkie zaburzenia w mózgu trwające od kilku sekund do kilku minut.

Leki na receptę to najczęstsze leczenie napadów padaczkowych u dzieci. W niezwykle rzadkich przypadkach operacja może być konieczna w celu skorygowania nieprawidłowości w mózgu, gdy wykryte zostaną objawy napadów padaczkowych u dzieci. Przy odpowiednim leczeniu napady padaczkowe są często możliwe do opanowania, a dzieci mogą cieszyć się normalną jakością życia.

Rozpoznanie objawów napadów padaczkowych u dzieci jest pierwszym krokiem w identyfikacji podstawowego zaburzenia neurologicznego. Jednak przed postawieniem właściwej diagnozy konieczne jest szczegółowe badanie lekarskie. Chociaż całkowite zapobieganie napadom padaczkowym u dzieci może nie być możliwe, wczesne rozpoznanie napadów i zaangażowanie w ich leczenie może znacznie zmniejszyć wpływ napadów padaczkowych na życie dziecka.