Jakie są rodzaje leczenia odleżyn?

Pacjenci z ograniczeniami ruchowymi spowodowanymi urazem lub chorobą są narażeni na wystąpienie odleżyn, głównie w obszarach, w których kości znajdują się bliżej powierzchni skóry. Niezwłoczne leczenie jest niezbędne, ponieważ badania wykazały, że pacjenci z odleżynami są bardziej narażeni na zgon niż inni. Złagodzenie nacisku na dotknięte obszary jest wspólne dla wszystkich form leczenia odleżyn. Odbywa się to poprzez rutynową zmianę pozycji pacjenta w łóżku i stosowanie specjalnych poduszek lub materacy. W zależności od stadium rozwoju i nasilenia odleżyny można zastosować interwencje medyczne i chirurgiczne.

Szpitale i domy opieki zazwyczaj stosują protokół leczenia odleżyn, który wykorzystuje zespół lekarzy do ich diagnozowania i leczenia. Najlepiej byłoby, gdyby techniki łagodzenia nacisku, takie jak częsta zmiana pozycji pacjenta i amortyzacja, zapobiegały rozwojowi tych niebezpiecznych wrzodów. Usunięcie nacisku to pierwszy etap leczenia. Standardowy czas zmiany pozycji pacjenta to dwie godziny, chociaż niektóre programy odnoszą sukces przy dłuższych odstępach czasu. Placówki medyczne leczące pacjentów o ograniczonej sprawności ruchowej na ogół codziennie sprawdzają pacjentów pod kątem oznak pęknięć skóry we wrażliwych punktach, takich jak okolice krzyża i pięty.

Martwa tkanka, która stanowi pożywkę dla infekcji bakteryjnej, jest usuwana za pomocą procesu zwanego oczyszczaniem rany. Podczas leczenia odleżyn stosuje się różne metody oczyszczania rany, z których najczęstszym jest usunięcie chirurgiczne. Inne metody obejmują ultradźwiękową terapię ran, chemiczne oczyszczanie rany przy użyciu enzymów oraz współczesne zastosowanie starożytnej praktyki biologicznego oczyszczania rany przy użyciu robaków medycznych. Wraz z usuwaniem martwych tkanek infekcja jest kontrolowana za pomocą środków antyseptycznych i opatrunków na rany zawierających substancje bakteriobójcze.

Każdy etap leczenia odleżyn jest dokładnie monitorowany, a interwencje są planowane zgodnie z postępami każdej osoby. Po usunięciu martwej tkanki, odpowiednia pielęgnacja rany sprawia, że ​​odleżyna jest dokładnie czysta i zaopatrywana. Dba się o to, aby środowisko pacjenta było czyste i wolne od nadmiernej wilgoci i płynów ustrojowych. Kolejnym elementem skutecznego leczenia odleżyn jest leczenie bólu. Może występować ciągły ból rany oraz dyskomfort spowodowany niektórymi zabiegami.

Pacjenci z głębokimi i ciężkimi odleżynami, którzy nie zareagowali dobrze na inne metody leczenia, mogą być leczeni chirurgicznie. Chirurgia rekonstrukcyjna ma wysoki wskaźnik powikłań i nie jest odpowiednia dla wszystkich pacjentów. Najczęstsze formy operacji obejmują zamknięcie rany za pomocą płata skóry lub przeszczepu skóry. Intensywna pielęgnacja pooperacyjna jest konieczna, aby zapewnić prawidłowe gojenie i zapobiec nawrotom.

Dla optymalnego gojenia, dietetyk kliniczny określi program żywieniowy dla pacjenta. Część pacjentów trafia do placówki w stanie niedożywienia. Szczególnie dla tych pacjentów niezwykle ważne są ukierunkowane środki żywieniowe. Wykazano, że proces gojenia się odleżyn poprawia się, gdy odżywianie jest traktowane indywidualnie. Przed powrotem do domu pacjentom i ich opiekunom udzielana jest porada dotycząca prawidłowego odżywiania i innej opieki.