Jakie są rodzaje leków przeciwlękowych?

Leki przeciwlękowe należą do kilku klas, w tym benzodiazepiny i antydepresanty. Inne rodzaje leków, które mogą mieć właściwości łagodzące lęk, to beta-blokery i leki przeciwhistaminowe. Stan pacjenta i reakcja na leki mogą decydować o tym, które klasy leków lekarze prawdopodobnie rozważą. Żaden z tych leków nie może wyleczyć zaburzeń lękowych.

Benzodiazepiny działają szybko i mogą złagodzić nerwowość lub panikę w ciągu kilku godzin od zastosowania. Przykładami tych leków są diazepam, alprazolam, lorazepam i klonazepam. Wszystkie te leki działają na receptory GABA i wpływają na sposób, w jaki mózg przetwarza lęk. Promują spokój, ale mają skutki uboczne, takie jak uspokojenie. Regularne stosowanie ma tendencję do budowania tolerancji i uzależnienia, a te leki są notorycznie nadużywane.

Niektóre leki przeciwdepresyjne są uważane za przydatne leki przeciwlękowe. Wiele selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) jest regularnie przepisywanych w leczeniu zaburzeń lękowych. Kilka innych leków przeciwdepresyjnych, takich jak atypowy buspiron, może pomóc w leczeniu lęku. W leczeniu lęku sugeruje się również stosowanie niektórych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i inhibitorów monoaminooksydazy (MAO).

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w leczeniu długotrwałego lęku ma wrodzoną logikę. Często uważa się, że depresja i lęk są wynikiem podobnych procesów chemicznych i są uważane za bardzo powiązane pod względem funkcji. Wadą większości antydepresantów jest to, że nie działają szybko i muszą być stosowane codziennie. Ponadto leki te mogą stać się w pełni skuteczne nawet po sześciu tygodniach, a nie wszyscy pacjenci reagują na nie pozytywnie.

Inne leki przeciwlękowe pochodzą z klasy beta-blokerów. Częstymi wyborami są atenolol i propanolol. W szczególności odnoszą się do fizycznych objawów lęku, takich jak spocone dłonie, drżenie i szybki oddech. Wydaje się, że żaden z leków nie ma większego wpływu na emocjonalne zamieszanie, które pojawia się wraz z paniką.

Dodatkową grupą leków stosowanych w stanach lękowych, które zwykle powodują uspokojenie, są leki przeciwhistaminowe. Nawet lek dostępny bez recepty, taki jak difenhydramina, można rozważyć ze względu na jego właściwości przeciwlękowe. Podobnie jak benzodiazepiny, leki te działają szybko. Z drugiej strony obie klasy leków mogą stać się mniej skuteczne przy regularnym stosowaniu.
Stan pacjenta częściowo determinuje najlepsze leki i klasy anksjolityczne. Zarówno benzodiazepiny, jak i antydepresanty są regularnie stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych, lęku napadowego, zespołu stresu pourazowego i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe wiążą się z wyższym poziomem lęku, ale leki przeciwdepresyjne mogą powodować manię u osób z tym schorzeniem. Rozwiązaniem mogą być benzodiazepiny, a leki przeciwpsychotyczne, takie jak kwetiapina, można również rozważyć w leczeniu lęku u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową.

Osoby z fobią społeczną mogą być leczone lekami przeciwdepresyjnymi lub beta-blokerami. Kiedy pacjenci są szczególnie zaniepokojeni tym, że ich nerwowe uczucia mogą „pokazywać”, beta-blokery mogą być najlepszym wyborem. Leki przeciwhistaminowe są zwykle ostatecznością w leczeniu zaburzeń lękowych, ale pacjenci, którzy nie reagują na inne leki, mogą ich wypróbować.
Zmniejszenie lęku lekami przeciwlękowymi poprawia komfort pacjenta. Leki to tylko część leczenia lęku; psychoterapia powinna być również uwzględniona, ponieważ jest potencjalnie lecznicza. Stosowanie leków przeciwlękowych należy traktować jako pomocne uzupełnienie terapii, a nie długoterminowe rozwiązanie problemu.