Jakie są rodzaje pracy Key Account Managera?

W świecie korporacji istnieją stanowiska menedżera ds. kluczowych klientów w wielu branżach. Różne rodzaje tych stanowisk zależą od rodzaju branży, takiej jak handel detaliczny, opieka zdrowotna czy rolnictwo. Często role te pełnią starsi specjaliści, którzy mają duże doświadczenie zawodowe. W przypadku większości stanowisk menedżera ds. kluczowych klientów jest duży komponent sprzedaży, a jest to funkcja niezwykle oparta na relacjach w korporacji.

W handlu detalicznym zadania menedżera ds. kluczowych klientów mogą koncentrować się wokół tworzenia nowych kont biznesowych. Idealni kandydaci zazwyczaj zdobyli kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży i być może jako typ Account Managera. Obowiązki związane z takimi stanowiskami mogą obejmować utrzymywanie relacji z innymi opiekunami klienta oraz odnawianie umów z obecnymi klientami. Menedżerowi ds. kluczowych klientów można powierzyć odpowiedzialność za zwiększanie liczby klientów w regionie lokalnym lub rozszerzanie działalności w kraju lub za granicą. Cele sprzedażowe prawdopodobnie zostaną ustalone i zostaną osiągnięte przez specjalistów, którzy zajmują stanowiska menedżera ds. kluczowych klientów.

Opieka zdrowotna to kolejny sektor gospodarki, w którym istnieją stanowiska menedżera ds. kluczowych klientów. Stanowiska te są w dużej mierze związane ze sprzedażą i można oczekiwać, że osoby zajmujące takie stanowiska zwiększą dystrybucję lub udział w rynku produktu. Aby zakwalifikować się na stanowisko w tej dziedzinie, osoby mogą potrzebować chęci nadzorowania wyników sprzedaży innych członków personelu. Odpowiedzialność za obsługę klientów i kont integralnych prawdopodobnie zostanie przypisana osobom zajmującym stanowiska kierownika ds. kluczowych klientów. Podróżowanie może być częścią opisu stanowiska, a od menedżerów ds. kluczowych klientów oczekuje się, że będą dotrzymywać kroku konkurencyjnemu krajobrazowi.

Zadania menedżera ds. kluczowych klientów w branży rolniczej obejmują rozwijanie relacji z menedżerami upraw, nasion i chemikaliów. Rozwijanie innych relacji z dostawcami nasion i środków chemicznych oraz rolnikami to dodatkowe aspekty tego stanowiska. Wykwalifikowani kandydaci zazwyczaj posiadają wiedzę z zakresu rolnictwa i technologii stosowanych w branży, a także doświadczenie w sprzedaży. W tej branży zaangażowani są operatorzy gospodarstw korporacyjnych, więc w dużym stopniu opierają się na umiejętnościach komunikacyjnych. Jest prawdopodobne, że osoby na tych wysokich stanowiskach podlegają bezpośrednio szefowi firmy, na przykład dyrektorowi generalnemu.

Aby zakwalifikować się na stanowiska menedżera ds. kluczowych klientów, mogą obowiązywać elastyczne wymagania. Niektórzy pracodawcy mogą wymagać tytułu licencjata oraz kilkuletniego doświadczenia w sprzedaży. Możliwe jest również, że osoba posiadająca jedynie wykształcenie średnie lub równoważne, ale większe doświadczenie w branży, może kwalifikować się na takie stanowisko.