Jakie są różne interwencje na ADHD?

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest powszechnym zaburzeniem zachowania, które dotyka wiele dzieci i młodych dorosłych i które ma szczególny wpływ na zachowania społeczne i zdolność uczenia się. Strategie leczenia i interwencji często zależą od konkretnego podtypu zaburzenia. Najczęstsze interwencje oparte na dowodach w ADHD obejmują strategie leczenia, interwencje rodzinne i behawioralne interwencje w klasie.

Oparte na lekach interwencje na ADHD wykorzystują pewne stymulanty i podobne środki farmaceutyczne do zakłócania negatywnych zachowań. Chociaż leki na ADHD nie są w stanie wyleczyć zaburzenia, wiele substancji jest skutecznych w procesie interwencji i są często stosowane równolegle z niemedycznymi interwencjami na ADHD. Leki nie mogą pomóc jednostkom poprawić umiejętności społecznych lub akademickich ani zmienić chęci jednostki do zmiany zachowań, ale wiele leków pomaga zapobiegać negatywnym objawom ADHD, co pozwala osobie pracującej z osobą z ADHD uczyć właściwego zachowania i umiejętności uczenia się.

Interwencja rodzinna zapewnia rodzicom wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie z dziećmi z ADHD. Ten styl interwencji koncentruje się na szkoleniu rodziców, rozwijaniu umiejętności rodzinnych i terapii rodzinnej, które poprawiają umiejętności rozwiązywania problemów i komunikacji w rodzinie. Filozofia tej metody sugeruje, że problemy wynikające z ADHD można łagodzić poprzez poprawę zdolności rodziców do rozumienia, radzenia sobie i radzenia sobie z problemowymi zachowaniami. Rodzice mogą wtedy nauczyć dzieci z ADHD przestrzegania zasad i lepszego zrozumienia konsekwencji złego zachowania.

W przeciwieństwie do interwencji rodzinnych, behawioralna interwencja w klasie koncentruje się mniej na problemach wynikających z ADHD, a bardziej na pomocy osobie z ADHD w osiągnięciu pozytywnych celów i osiągnięć. Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj interwencji jest stosowany w klasie. W przeciwieństwie do skupiania się na rodzicach i rodzinie, behawioralne interwencje w klasie skupiają się na relacji jednostki z nauczycielem i innymi uczniami.

Wiele behawioralnych interwencji w klasie wykorzystuje system oparty na nagrodach, aby zmotywować jednostkę do dokonania pozytywnych wyborów. Na przykład, gdy dana osoba wykazuje pozytywne zachowanie, takie jak czekanie na swoją kolej na odpowiedź na pytanie, nauczyciel nagradza ucznia za dobre zachowanie. Z drugiej strony, jeśli uczeń demonstruje negatywne zachowanie, takie jak przerywanie innemu uczniowi lub odpowiadanie impulsywnie, nauczyciel karze ucznia za złe zachowanie. System nagród często obejmuje nagrody, przywileje lub inne korzyści.

Chociaż większość ludzi koncentruje się na interwencjach opartych na dowodach dotyczących ADHD, istnieje wiele innych strategii stosowanych w leczeniu tego zaburzenia. Należą do nich programy socjalizacji, leczenie grupowe, psychoterapia, medycyna holistyczna, a nawet schematy ćwiczeń lub diety. ADHD jest powszechnym, ale złożonym zaburzeniem. W rezultacie poszczególne osoby reagują inaczej na każdy styl leczenia. To, co działa dla jednej osoby, może, ale nie musi działać dla innych.