Jakie są różne metody leczenia alkoholizmu?

Istnieją trzy główne kroki, które alkoholik musi podjąć, aby wyleczyć swój alkoholizm – całkowite zaprzestanie picia alkoholu w jakiejkolwiek formie, detoksykacja i znalezienie schematu leczenia. Różne metody leczenia alkoholizmu, inaczej określanego jako uzależnienie od alkoholu i uzależnienie od alkoholu, mogą być realizowane zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym. Metody leczenia często obejmują terapię lekową lub nielekową, a także doradztwo i korzystanie z grup wsparcia. Metody te można łączyć w zależności od skali i złożoności doświadczanego przez pacjenta alkoholizmu.

Ambulatoryjny program leczenia alkoholizmu odbywa się poza szpitalem lub ośrodkiem leczenia. Jest to ogólnie zalecane dla pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi objawami alkoholizmu. Niezbędne jest, aby pacjent leczony ambulatoryjnie z alkoholizmem miał w domu grupę wsparcia. Grupa będzie potrzebna, aby pocieszyć i zachęcić pacjenta podczas przechodzenia przez proces detoksykacji, zwłaszcza w trudnych okresach odstawienia alkoholu. Objawy odstawienia obejmują nudności, szybkie tętno i rozszerzone lub powiększone źrenice.

Program leczenia szpitalnego jest zalecany pacjentom, u których występują objawy ciężkiego alkoholizmu lub pacjentom, u których doszło do nawrotu choroby. Objawy odstawienia ciężkiego alkoholizmu obejmują napady padaczkowe, omdlenia i halucynacje wzrokowe. Pacjent jest zwykle zabierany do szpitala lub ośrodka rehabilitacyjnego na nadzorowane i ściśle monitorowane leczenie przez lekarza lub terapeutę.

Leki są zwykle przepisywane przez lekarza w celu ułatwienia procesu detoksykacji w stacjonarnym programie leczenia alkoholizmu. Naltrekson i disulfiram to dwa leki, które lekarz może przepisać w przypadku alkoholizmu swojego pacjenta. Lekarz może również przepisać środki uspokajające, takie jak benzodiazepina lub BZ, w celu kontrolowania ciężkich objawów odstawienia alkoholu.

Dostępnych jest kilka metod doradztwa, które mogą pomóc pacjentowi w procesie odstawiania alkoholu. Metody i terapie poradnictwa obejmują model Anonimowych Alkoholików, terapię poznawczo-behawioralną i wywiad motywacyjny. Poradnictwo jest zazwyczaj realizowane w ramach programów leczenia ambulatoryjnego.

Leczenie alkoholizmu może być długim procesem angażującym nie tylko pacjenta, ale także jego rodzinę i przyjaciół. Szansa na sukces jest duża, jeśli zostanie to zrobione prawidłowo i przy pełnej współpracy pacjenta i jego rodziny. Wymagana jest cierpliwość, zwłaszcza w ciężkich przypadkach alkoholizmu, ponieważ leczenie może wymagać dłuższego czasu. Ważne jest również, aby pacjent miał silną wolę i mocne postanowienie zaprzestania spożywania napojów alkoholowych i całkowitego trzymania się od nich z daleka.