Jakie są różne obowiązki nadzorcy?

Obowiązki przełożonego mogą wykazywać wyjątkowy zakres w zależności od rodzaju działalności lub branży, w której dana osoba jest zatrudniona. Mogą się również różnić w zależności od stanowiska, ponieważ każda firma może zdefiniować różne elementy przełożonego, które uznają za ważne. Jednak większość stanowisk przełożonych obejmuje pracę z pracownikami i pracę dla kierownictwa wyższego szczebla. Może to pomóc w zdefiniowaniu obowiązków, które mogą obejmować nadzór nad pracownikami, szkolenia, planowanie i motywację oraz realizację lub próbę spełnienia celów menedżera w określonym obszarze pracy.

Oczywiście obowiązki przełożonego będą obejmować wiele interakcji z pracownikami, a przełożony zazwyczaj ma najbardziej bezpośredni kontakt z pracownikami. Nadzór lub nadzorowanie pracowników musi być częścią pracy, ponieważ pomaga zapewnić, że praca na poziomie pracownika spełnia cele kierownictwa dotyczące tego, co należy zrobić. Częścią tego będzie upewnienie się, że ludzie przejdą szkolenie, którego potrzebują, aby umiejętnie wykonywać swoją pracę.

Inteligentny przełożony deleguje część swojej pracy, a szkolenie może być tego częścią. W wielu różnych środowiskach przemysłowych przełożony może nie mieć wiedzy technicznej, a przypisanie szkolenia może zamiast tego zostać skierowane do innych pracowników lub silnej grupy technicznej, takiej jak inżynierowie. Tam, gdzie przełożony awansował z szeregów pracowników, może zamiast tego zdecydować się na szkolenie pracowników, aw każdym przypadku prawdopodobnie przeszkoli pracowników z podstawowych rzeczy, takich jak etyka pracy i odpowiedzialność za pracę. W idealnym przypadku szkolenie nigdy nie powinno się kończyć i chociaż mniej intensywne, przydatne może być zapewnienie ciągłego środowiska pracy/nauki.

Prowadzi to również do idei motywowania pracowników. Niektóre obowiązki nadzorcy mogą obejmować oferowanie zachęt lub uruchamianie specjalnych projektów. Motywacja nie wynika jednak tylko z szansy na nagrodę, ale powinna również znaleźć odzwierciedlenie w sposobie, w jaki pracownicy są traktowani przez swoich przełożonych. Zazwyczaj motywacja jest najwyższa, gdy pracownicy czują się doceniani i doceniani oraz gdy zauważają, że ich przełożeni pracują tak samo ciężko jak oni.

Jednym z obowiązków przełożonego, który może służyć pracownikowi i kierownictwu, jest planowanie. Wiele osób określi, kiedy i ile każdy pracownik będzie pracował w każdym tygodniu. Może to być elastyczne, jak to ma miejsce w wielu środowiskach detalicznych, lub może pozostać względnie statyczne.

W służbie kierownictwa obowiązki nadzorcy mogą być znacznie szersze. Przełożeni mogą być również odpowiedzialni za dyscyplinowanie pracowników, którzy łamią zasady, mogą potrzebować wdrożyć nowe zasady, a czasami działają jako pośrednik, jeśli pracownik chce zwrócić się do kierownictwa. Niektórzy przełożeni również zatrudniają i zwalniają pracowników i mogą wykonywać inne prace, takie jak zarządzanie listą płac.

Osoby zainteresowane karierą w superwizji mogą znaleźć wiele ścieżek do tej pracy. Wiele osób zostaje zatrudnionych bezpośrednio z niższej puli pracowników na przełożonych w wielu różnych środowiskach pracy. Pozostali są zatrudniani bezpośrednio do ról nadzorczych. Posiadanie silnych umiejętności ludzkich, precyzja w pracy, wykazywanie odpowiedzialności i umiejętność zadowolenia ludzi są cenne w tej formie pracy.