Jakie są różne stanowiska dyrektora technicznego?

Dyrektorzy techniczni zajmują stanowiska w branży rozrywkowej i odpowiadają za szczegóły związane z produkcją filmów, programów telewizyjnych i produkcji scenicznych. Stanowisko podlega dyrektorowi głównemu. Typowe rodzaje pracy dyrektora technicznego obejmują oświetlenie, animację, efekty specjalne, akrobacje i sztukę. Mogą również pracować przy projektowaniu gier wideo i tworzeniu oprogramowania komputerowego.

In television, the technical director may have multiple roles, in essence, becoming a general director. For local programming, he or she may be responsible for lighting, staging and editing. Theater technical director jobs include lighting and art direction. These may include oversight, not only of the performance, but of the design and creation of the needed elements.

Dyrektorzy techniczni w telewizji i teatrze odpowiadają za nadzór nad rzemieślnikami oraz koordynację zewnętrznych sprzedawców i usługodawców. Praca reżysera może również wymagać badań i produkcji prototypów lub metod, aby sprawdzić, jak dobrze wpisują się w budżet projektu, wizję i oczekiwania publiczności.

Rola dyrektora technicznego w projektowaniu i tworzeniu gier wideo staje się coraz bardziej powszechna, ale często jest to jedno z wielu stanowisk, jakie może zajmować dana osoba. Czasami w tym sektorze zatrudniani są dyrektorzy techniczni specjalizujący się w 3D, animacji i grafice.

Dyplom licencjata w dziedzinie komunikacji lub dziennikarstwa jest zwykle wymagany na stanowiskach dyrektora technicznego w telewizji, natomiast dyplom z sztuki teatralnej lub dramatu może być wymagany na stanowiskach dyrektora technicznego w teatrze. Co do zasady, osoby z powiązanymi stopniami lub doświadczeniem mogą również pełnić funkcję dyrektorów technicznych. W niektórych przypadkach, gdy stosowane są specjalistyczne materiały lub techniki programowe, może być wymagany zaawansowany stopień naukowy.

Podstawowym wymogiem na stanowisku dyrektora technicznego jest znajomość sprzętu i procesu stosowanego w obszarze specjalizacji reżysera. Dyrektorzy techniczni oświetlenia będą oczywiście biegli w teorii i działaniu różnych konfiguracji oświetleniowych, ale muszą również wiedzieć, w jaki sposób oświetlenie wpływa na różne kamery. Reżyserzy animacji i efektów specjalnych będą potrzebować rozległej wiedzy na temat sprzętu i technik cyfrowych.

Ktoś, kto ma umiejętności w sferze praktycznej lub technicznej, ale ma twórcze zacięcie, może uznać, że znalezienie jednego z wielu dostępnych stanowisk dyrektora technicznego jest trudne ze względu na ostrą konkurencję. Reżyserzy odnoszący sukcesy są w stanie pracować z wieloma różnymi kreatywnymi i czasami trudnymi typami osobowości, stosując takt, elastyczność i wizję. Jeśli mogą to zrobić, mogą znaleźć się w karierze satysfakcjonującej finansowo i osobiście.