Jakie są rodzaje stanowisk dyrektora artystycznego?

Dostępne są stanowiska dyrektora artystycznego na różnych poziomach umiejętności. Posady dyrektora artystycznego można znaleźć w wydawnictwach czasopism, książek i gazet. Pracuje jako dyrektor artystyczny w agencjach reklamowych oraz w działach kreatywnych korporacji. Reżyserzy artystyczni pomagają w tworzeniu scenografii teatralnej, telewizyjnej i filmowej. Dyrektorzy artystyczni mogą być stałymi, etatowymi pracownikami swoich organizacji lub mogą być freelancerami.

Niezależnie od branży, w której pracują, dyrektorzy artystyczni są generalnie odpowiedzialni za nadzorowanie projektu i układu produktu wizualnego. Dyrektor artystyczny może nadzorować artystów, grafików, personel layoutu i inne osoby lub może pracować jako jednoosobowy pokaz. Zwykle kształci się w dziedzinie artystycznej, takiej jak grafika lub jako artysta plastyk.

Dyrektorzy artystyczni magazynów i gazet ustalają projekty swoich publikacji. Dbają o to, aby wygląd był spójny w całej publikacji i od wydania do wydania. Wybierają fotografie i ustalają układ strony. W wydawnictwach książkowych dyrektorzy artystyczni planują i projektują okładki książek lub zarządzają procesem projektowania okładek.

W świecie reklamy praca dyrektora artystycznego obejmuje konceptualizację i zarządzanie ogólnym wyglądem kampanii reklamowych. Mogą pracować z materiałami drukowanymi, reklamami telewizyjnymi lub online. Dyrektorzy artystyczni zajmujący się reklamą często ściśle współpracują z copywriterami, aby opracować cały pakiet reklam. Często zgłaszają się do dyrektorów kreatywnych.

W korporacjach praca dyrektora artystycznego obejmuje projektowanie lub nadzorowanie projektu biuletynów firmowych, broszur, stron internetowych i innych materiałów drukowanych lub internetowych. Dyrektor artystyczny zwykle pracuje w dziale usług kreatywnych. Dyrektorzy artystyczni w świecie korporacji często pracują w środowisku zespołowym z grafikami, ilustratorami, pisarzami, redaktorami i innymi.

Na planach scenicznych, telewizyjnych i filmowych dyrektorzy artystyczni zazwyczaj zgłaszają się do scenografów. Odpowiadają za projekt sceny lub scenografii zgodnie z wizualizacją scenografa. Dyrektorzy artystyczni mają za zadanie zarządzać wieloma działami, które tworzą wizualny wygląd sceny lub planu. Działy te obejmują dział artystyczny, rekwizyty, scenografię i inne. Asystent dyrektora artystycznego pomaga dyrektorowi artystycznemu w realizacji tych zadań.

Wiele osób, które zostają dyrektorami artystycznymi, awansuje po szczeblach kariery. Mogą zaczynać na stanowiskach graficznych lub jako artyści wizualni. Niezależni dyrektorzy artystyczni często pracują z personelem w publikacjach lub agencjach, zanim podejmą decyzję o samozatrudnieniu. Freelancerzy mogą pracować jednocześnie dla kilku wydawnictw, agencji lub innych pracodawców.