Jakie są różne typy sprzętu sieciowego?

Istnieje pięć różnych typów sprzętu sieciowego: menedżery sygnału, kable, adaptery, jednostki interfejsu i centra danych. Sprzęt sieciowy to ogólne określenie urządzeń fizycznych i jednostek wymaganych do utworzenia sieci komputerowej. Sieć komputerowa to system wielu komputerów, które są ze sobą połączone w celu zwiększenia wydajności i maksymalizacji zasobów.

Menedżery sygnałów to szeroka kategoria sprzętu sieciowego. Ten rodzaj sprzętu obejmuje routery, przełączniki, koncentratory i bramy. Celem tego sprzętu jest przeniesienie sygnałów w sieci do właściwej lokalizacji.

Informacje są przesyłane w sieci za pomocą pakietów informacyjnych. Nagłówek pakietu zawiera między innymi adres odbiorcy. Menedżerowie sygnału odczytują nagłówek i przenoszą pakiet do najbliższego przystanku w sieci. W miarę przemieszczania się, informacje nagłówka są ponownie odczytywane, a pakiet jest kierowany do następnej lokalizacji, aż dotrze do miejsca docelowego.

Kable zapewniają połączenia między menedżerami sygnału. Występują w szerokiej gamie rozmiarów, grubości i kolorów. Aż 25% wszystkich problemów z siecią jest związanych z kablami.

Kable używane do tworzenia sieci są elementem o niskim priorytecie. Kable ethernetowe, które łączą poszczególne stacje robocze z siecią szkieletową, mogą ciągnąć się kilometrami, a pokusa polega na zakupie najtańszego dostępnego kabla. Pamiętaj, jak daleko musiałbyś się posunąć i całkowity koszt rozwiązania problemu i wymiany tego typu kabla. Mądrze zainwestuj w oryginalną konfigurację, aby później uniknąć nadmiernych kosztów.
Adaptery służą do współpracy technologii, niezależnie od producenta. Jednostki te są kluczowe dla sprzętu sieciowego i często są narzędziem, do którego podłącza się kable. Jednostki interfejsu pełnią podobną funkcję, ale na szerszą skalę. Zamiast łączyć kable, tworzą mosty między różnymi urządzeniami.
Centra danych są sercem każdego sprzętu sieciowego. Technologia ta obejmuje serwery, zapory ogniowe, centra pamięci masowej i specjalistyczne narzędzia do zarządzania. Cały sprzęt sieciowy został zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować efektywne wykorzystanie tych narzędzi w celu zapewnienia zasobów szerokiej liczbie użytkowników.
Infrastruktura i oprogramowanie wykorzystywane do zarządzania centrami danych odgrywa ważną rolę w ogólnej efektywności i wydajności sieci. Rozmiar, szerokość i głębokość aplikacji, użytkowników i infrastruktury są kluczowe dla wydajności systemu i wymaganego wsparcia. Szczególna uwaga na projektowanie i zarządzanie sprzętem powinna być częścią każdego projektu wdrożeniowego.