Jakie są zalety wysokiego udziału własnego?

Istnieją pewne oszczędności i korzyści podatkowe związane z planami ubezpieczeń o wysokim odliczeniu, zwłaszcza dla osób, które nie spodziewają się poniesienia bardzo wysokich wydatków lub mogą ponieść koszty wysokiego odliczenia w przypadku roszczenia. Agent ubezpieczeniowy może udzielić informacji o dostępnych planach oraz wycenić oferty dla osób zainteresowanych uzyskaniem ubezpieczenia z wysokim udziałem własnym. Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń, ludzie będą musieli podać kilka podstawowych informacji, aby uzyskać wiarygodną wycenę. Ubezpieczenia zdrowotne, domowe, samochodowe i inne są dostępne z wysokim odliczeniem, ale większość ludzi jest zainteresowana dodatkowymi informacjami na temat opcji ubezpieczenia zdrowotnego.

Potrącenia zobowiązują pacjentów do zapłaty za opiekę do określonej kwoty, po czym firma ubezpieczeniowa przejmie opiekę. W planie ubezpieczenia o wysokim odliczeniu kwota ta jest bardzo wysoka. Firmy ubezpieczeniowe pobierają za takie konta niższe składki, co jest zaletą dla osób szukających oszczędności na ubezpieczeniu. Oczywistą wadą jest to, że podczas gdy pacjenci płacą mniej składek, będą musieli pokryć większą część kosztów leczenia. Ten rodzaj ubezpieczenia może być dobrym wyborem dla kogoś, kto poradzi sobie z kosztami rutynowych wizyt lekarskich, ale potrzebuje pomocy w katastrofie o bardzo wysokich kosztach leczenia.

Czasami plan ubezpieczenia o wysokim udziale własnym zapłaci za opiekę prewencyjną, zanim pacjent zapłaci udział własny za rok. Jest to zachęta do skłonienia pacjentów do aktywnego podejścia do opieki zdrowotnej. Można również uwzględnić takie kwestie, jak rzucenie palenia. Pacjenci mogą zapytać agenta ubezpieczeniowego o usługi objęte ubezpieczeniem od pierwszego dnia polisy. Na przykład dla kogoś, kto odwiedza lekarza tylko w celu regularnych kontroli, opieka zdrowotna może być bezpłatna po opłaceniu składki lub może wiązać się z bardzo niskimi współpłaceniem, podczas gdy ubezpieczenie jest zapewniane, jeśli pacjent brał udział w wypadku samochodowym lub podobnym wysokim koszt nieszczęścia medycznego.

Istnieją również pewne ulgi podatkowe. Koszty leczenia podlegają odliczeniu od podatku, w tym dopłaty i kwoty wpłacone na poczet odliczenia. Ponadto osoby z planami ubezpieczenia o wysokim stopniu odliczenia są zwykle uprawnione do korzystania z kont oszczędnościowych na zdrowie. Te specjalne konta finansowe pozwalają ludziom zaoszczędzić pieniądze specjalnie na opiekę zdrowotną, z korzyściami podatkowymi, takimi jak zarabianie odsetek bez konieczności płacenia podatków. Ludzie mogą również odnawiać swoje oszczędności z roku na rok, tworząc rosnącą pulę środków na zarządzanie wydatkami na opiekę zdrowotną, gdy się pojawią.

Osoby rozważające polisę ubezpieczeniową o wysokim odliczeniu mogą porozmawiać z agentem ubezpieczeniowym o różnych dostępnych planach i o tym, co one pokrywają. Pomocna może być współpraca z brokerem, osobą, która rozejrzy się między wieloma firmami ubezpieczeniowymi, aby znaleźć najlepszą polisę.