Kim jest rolnik rodzinny?

Rolnik rodzinny to osoba, która pracuje na farmie należącej do i prowadzonej jako firma rodzinna przez członków rodziny, w tym osoby takie jak rodzice, rodzeństwo, dzieci, kuzyni i dziadkowie. Rodzinne gospodarstwa rolne kwalifikują się do pewnych świadczeń rządowych, a składanie podatków i innych dokumentów prawnych o tym statusie może być korzystne. Rolnik rodzinny może również należeć do wspólnotowych kolektywów i organizacji, które promują rolnictwo rodzinne i opowiadają się za swoimi członkami.

Gospodarstwa rodzinne mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie, chociaż rodzina może również nabyć gospodarstwo rolne i zacząć prowadzić je jako firmę. Gospodarstwo musi być własnością rodziny i być przez nią obsługiwane, chociaż możliwe jest zatrudnienie pracowników na pełny etat do pomocy w dużym gospodarstwie rodzinnym lub wykorzystanie pracowników sezonowych podczas żniw i innych kluczowych okresów w roku. Na nieruchomości może pracować wiele pokoleń, a na farmie można zobaczyć mieszkania dla kilku członków rodziny. Rodzinny rolnik zarządza codziennymi operacjami i może mieszkać na miejscu.

Aby kwalifikować się jako gospodarstwo rodzinne, musi być prowadzone jako firma, a nie hobby, gospodarstwo domowe lub rezydencja wiejska. Oznacza to, że gospodarstwo rodzinne musi przynosić dochód wystarczający, aby pokryć wydatki operacyjne, w tym koszty rachunków weterynaryjnych, nasion, sprzętu i tak dalej. Jeśli gospodarstwo ma się dobrze, dostępne mogą być również wypłaty dla członków rodziny, zazwyczaj oferowane w skali zależnej od zajmowanego stanowiska w firmie. Rolnik rodzinny może liczyć na te płatności lub prowadzić odrębną działalność gospodarczą na własne potrzeby.

Rodzinne gospodarstwa rolne mogą być prowadzone jako jednoosobowe firmy, spółki partnerskie między członkami rodziny lub rodzinne korporacje. Jeżeli firma nie jest własnością rodziny lub ma większościowego udziałowca spoza rodziny, przestaje być rodzinnym gospodarstwem rolnym i nie może być traktowana jako taka zgodnie z prawem. Gospodarstwa spełniające te kryteria kwalifikują się do pomocy rządowej, programów motywacyjnych dla gospodarstw rodzinnych oraz specjalnych przepisów dotyczących etykietowania w niektórych regionach, gdzie gospodarstwa rodzinne mogą mieć własne insygnia na etykietach, aby informować klientów o źródle ich produktów.

Prowadzenie farmy może być trudne finansowo. Rolnik rodzinny może nie mieć dostępu do zasobów korporacyjnych, z których korzystają bardzo duże gospodarstwa i może polegać na dotacjach, pożyczkach i innej pomocy finansowej o różnych porach roku. Farmy z niszą, taką jak rolnictwo ekologiczne, muszą płacić za certyfikaty, aby mogły korzystać ze specjalnego oznakowania, a to może być kosztowne. Korzyści dla gospodarstw rodzinnych mogą obejmować dostęp do ograniczonych rynków zbytu, dotacje gminne, członkostwo w organizacjach komunalnych oraz szczególne traktowanie na mocy prawa podatkowego i postępowania upadłościowego.