Ποια χώρα καπνίζει περισσότερο;

Η χώρα που καπνίζει τα περισσότερα τσιγάρα κατά κεφαλήν είναι η Ελλάδα — ο μέσος Έλληνας πολίτης καπνίζει περίπου 3,000 τσιγάρα το χρόνο ή μεταξύ οκτώ και 10 τσιγάρα την ημέρα. Άλλες χώρες όπου το κάπνισμα είναι μεγάλο είναι η Ουκρανία, η Σλοβενία ​​και η Ρωσία, όπου οι πολίτες καπνίζουν κατά μέσο όρο 2,000-2,500 τσιγάρα το χρόνο.

Περισσότερα στοιχεία για το κάπνισμα:

Περίπου το 40 τοις εκατό των θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 1950 και 2000 αφορούσαν το κάπνισμα. Αν και αυτό το στατιστικό στοιχείο μειώνεται στην ΕΕ, φαίνεται να αυξάνεται στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, πολλές από τις οποίες έχουν νόμιμη ηλικία καπνίσματος τα 15.
Η Κίνα καταναλώνει περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων τσιγάρων, αν και η μέση κατανάλωση ανά πολίτη είναι το ένα τρίτο αυτής στην Ελλάδα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται στην 41η θέση μεταξύ των χωρών όσον αφορά το κάπνισμα, με μόνο το ένα πέμπτο περίπου των Αμερικανών να καπνίζουν τακτικά. Οι Αμερικανοί, ωστόσο, εξακολουθούν να καπνίζουν περισσότερο από τους Γάλλους και τους Βρετανούς.