Ποιοι είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες;

Ο όρος «περιβαλλοντικοί παράγοντες» είναι αόριστος που μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή μη στοιχείο που έχει αντίκτυπο στα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή που επηρεάζεται από τον παράγοντα. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν ρόλο σε όλα, από την υγεία έως τη συμπεριφορά και μπορεί να διαφέρουν ως προς τη σημασία μεταξύ των βιομηχανιών. Για παράδειγμα, στην ιατρική, ο όρος αναφέρεται σε στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία, ενώ στην κηπουρική, σε στοιχεία που βοηθούν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη των φυτών.

Πολλοί διαφορετικοί τύποι περιβαλλοντικών παραγόντων παίζουν ρόλο στην επιβίωση ενός είδους. Ενώ αυτοί οι παράγοντες μπορεί να διαφέρουν, οι πιο σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τον καιρό, την παροχή νερού και την ποιότητα του αέρα. Αυτοί οι τρεις παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σχεδόν όλους και τα πάντα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, καθώς και να επηρεάσουν άμεσα ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, τόσο ο καιρός όσο και η ρύπανση μπορούν να επηρεάσουν την παροχή νερού και η ακραία ρύπανση μπορεί να επηρεάσει τον καιρό.

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με τον καιρό παίζουν μεγάλο ρόλο σε όλα, από την καλλιέργεια της καλλιέργειας έως την οδήγηση στην εργασία. Τα περισσότερα φυτά χρειάζονται συγκεκριμένα κλίματα για να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν και ακόμη και η παραμικρή απροσδόκητη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να καταστρέψει μια καλλιέργεια. Οι παγωμένοι ή χιονισμένοι δρόμοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά δύσκολη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια παραγωγικότητας. Όσοι ζουν σε περιοχές που επηρεάζονται από ακραίες καιρικές συνθήκες συχνά προσαρμόζονται και σχεδιάζουν ανάλογα, αλλά οι ξαφνικές μεταβολές των καιρικών συνθηκών μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό πιο δύσκολο. Για παράδειγμα, περιοχές που σπάνια βλέπουν χιόνι μπορεί να είναι απροετοίμαστες σε περίπτωση απροσδόκητης χιονοθύελλας.

Σχεδόν κάθε ζωντανό πράγμα χρειάζεται επαρκή παροχή καθαρού νερού για να επιβιώσει. Ενώ οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες έχουν πρόσβαση σε μια σταθερή παροχή νερού υψηλής ποιότητας, εκείνες στις υπανάπτυκτες χώρες συχνά δυσκολεύονται να βρουν μια μη μολυσμένη πηγή. Η έλλειψη καθαρού νερού μπορεί να οδηγήσει σε άρρωστες καλλιέργειες, ζώα και ανθρώπους. Ακόμα και στις ανεπτυγμένες χώρες, το νερό μπορεί να γίνει σπάνιο εμπόρευμα σε περιόδους ξηρασίας. Η προσαρμογή στις αλλαγές στην παροχή νερού περιορίζοντας την άσκοπη χρήση γίνεται πολύ σημαντική σε αυτούς τους χρόνους.

Όπως ο καιρός και το νερό, η ποιότητα του αέρα είναι ένας άλλος από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που παίζει μεγάλο ρόλο στη συνολική υγεία ενός είδους. Η ρύπανση στον αέρα όχι μόνο καταστρέφει την υγεία του πληθυσμού, αλλά μπορεί επίσης να είναι επιβλαβής για τις φυσικές δομές. Ακόμη και η βραχυπρόθεσμη έκθεση στη ρύπανση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία, θέτοντας σε κίνδυνο το αναπνευστικό σύστημα.

Ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως το καθαρό νερό και η ατμοσφαιρική ρύπανση, μπορούν να αλλάξουν εάν ο πληθυσμός μιας περιοχής λάβει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντός του. Άλλοι, όπως ο καιρός, είναι εκτός ελέγχου κανενός. Η προσαρμογή σε νέους παράγοντες είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους για να διασφαλιστεί η επιβίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.