Τι είναι η απάτη στην ασφάλιση ανεργίας;

Μια κυβέρνηση παρέχει συνήθως ασφάλιση ανεργίας στους πολίτες της, η οποία συνεχίζει να παρέχει στους πολίτες εισόδημα σε περίπτωση που χάσουν τη δουλειά τους χωρίς δικό τους λάθος. Η ασφάλιση ανεργίας είναι προσωρινή ανακούφιση και τα προσόντα επιλεξιμότητας ποικίλλουν από δικαιοδοσία σε δικαιοδοσία. Η κατάχρηση του συστήματος μέσω απάτης ασφάλισης ανεργίας, η οποία συμβαίνει όταν ένας ενάγων κάνει οποιαδήποτε ψευδή δήλωση με σκοπό να λάβει δόλια επιδόματα ασφάλισης ανεργίας, είναι αρκετά συχνή. Οι κυρώσεις για απάτη ασφάλισης ανεργίας ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία, αλλά μπορεί να είναι αρκετά απότομες.

Ο σκοπός της ασφάλισης ανεργίας είναι να συνεχίσει να παρέχει εισόδημα σε κάποιον που χάνει τη δουλειά του μέχρι να μπορέσει να βρει άλλη πηγή εισοδήματος. Τα προγράμματα ασφάλισης ανεργίας διατηρούνται συνήθως από την τοπική κυβέρνηση και συνήθως χρηματοδοτούνται από φόρους στους εργοδότες. Προκειμένου να δικαιούται επιδόματα ασφάλισης ανεργίας, ο αιτών πρέπει γενικά να έχει αποκτήσει ένα ορισμένο επίπεδο εισοδήματος για μια καθορισμένη περίοδο —συνήθως ένα χρόνο— και να έχει χάσει τη δουλειά του χωρίς δική του ευθύνη. Οι περισσότερες αιτήσεις ασφάλισης ανεργίας προέρχονται από απολύσεις, ειδικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Υπάρχουν μερικοί τρόποι με τους οποίους ένας ενάγων μπορεί να προβεί σε απάτη ασφάλισης ανεργίας. Κάθε φορά που κάποιος κάνει μια σκόπιμη ψευδή δήλωση με σκοπό να λάβει επιδόματα ασφάλισης ανεργίας, διαπράττει απάτη ασφάλισης ανεργίας. Για παράδειγμα, εάν ένας ενάγων δηλώνει ανακριβώς το προηγούμενο εισόδημά του όταν υποβάλλει αίτηση για παροχές ασφάλισης ανεργίας, αυτό θα συνιστούσε απάτη ασφάλισης ανεργίας. Επιπλέον, η απλή συνέχιση της λήψης επιδομάτων ανεργίας μετά την απόκτηση νέας θέσης εργασίας χωρίς ενημέρωση του γραφείου ανεργίας ότι ο αιτών είχε βρει εργασία θα συνιστούσε επίσης απάτη ασφάλισης ανεργίας.

Οι κυρώσεις για την ασφάλιση ανεργίας εξαρτώνται από τη δικαιοδοσία στην οποία διαπράττεται η απάτη, αν και ορισμένα πράγματα τείνουν να ισχύουν διασυνοριακά. Πρώτον, ο απατεώνας θα απαγορευτεί να διεκδικήσει επιδόματα ασφάλισης ανεργίας για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, συνήθως ένα έτος. Επιπλέον, θα κληθεί να επιστρέψει όλα τα επιδόματα με τόκο πριν λάβει ξανά επιδόματα ασφάλισης ανεργίας. Επιπλέον, οποιοσδήποτε καταδικαστεί για απάτη ασφάλισης ανεργίας θα αντιμετωπίσει πιθανότατα ακριβά πρόστιμα και μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης ανάλογα με την σοβαρότητα των περιστάσεων.

Γενικά, οι κυβερνήσεις έχουν «hotlines για καταγγελίες», οι οποίοι είναι αριθμοί τηλεφώνου στους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να καλούν και να δίνουν ανώνυμες συμβουλές σχετικά με απάτες ασφάλισης ανεργίας για τις οποίες γνωρίζουν. Επειδή το κόστος είναι τόσο μεγάλο, οι κυβερνήσεις είναι συνήθως επιθετικές στην επιδίωξη αυτών των οδηγιών. Σε περίπτωση που οι ανακριτές βρουν λόγο να πιστεύουν ότι τα στοιχεία είναι αληθινά, τότε η δίωξη θα κινηθεί γρήγορα.