Co to jest holistyczny rozwój we wczesnym dzieciństwie?

Rozwój holistyczny we wczesnym dzieciństwie dotyczy znacznie szerszego zakresu czynników niż zwykły fizjologiczny rozwój umiejętności i wiedzy u małych dzieci. Na rozwój wczesnodziecięcy wpływa wiele czynników, takich jak środowisko społeczne i kulturowe, środowisko fizyczne oraz duchowe przekonania rodziców i opiekunów. Kwestie takie jak ubóstwo, narażenie na choroby lub patogeny, właściwa opieka prenatalna i edukacja rodziców, niepokoje polityczne lub społeczne i inne warunki mają wpływ na rozwój dzieci we wczesnych latach. Społeczności, agencje rządowe, rodzice i nauczyciele odgrywają ważną rolę w zachęcaniu do holistycznego rozwoju poprzez programy, usługi i inicjatywy edukacyjne.

Aby zrozumieć całościowy rozwój we wczesnym dzieciństwie, należy najpierw zrozumieć, czym jest wczesne dzieciństwo. Wielu specjalistów uważa, że ​​ten etap rozpoczyna się w czasie ciąży i trwa do osiągnięcia przez dziecko wieku szkolnego. Inni profesjonaliści uważają, że oznacza to narodziny do ósmego roku życia. Niezależnie od konkretnego przedziału wiekowego, rozwój we wczesnym dzieciństwie to czas ogromnych fizycznych, psychologicznych i poznawczych zmian, na które duży wpływ mogą mieć zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Małe dzieci zazwyczaj podążają standardową ścieżką rozwoju fizjologicznego, ucząc się siadania, raczkowania, chodzenia, rozpoznawania ludzi i przedmiotów, wpływania na zmiany w swoim otoczeniu i rozwiązywania problemów. W miarę rozwoju dziecko uczy się również komunikowania, szanowania granic i ogólnie poruszania się w otaczającym go świecie. Czynniki zewnętrzne, takie jak dostępność opieki prenatalnej i dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej po urodzeniu, mogą mieć duży wpływ na to, jak łatwo dziecko przechodzi z jednego fizjologicznego etapu rozwoju do następnego. Na przykład brak czystej wody pitnej wpływa na rozwój poznawczy dziecka. Słabe wykształcenie młodych rodziców może powodować niepotrzebne zaniedbania i brak ważnych więzi emocjonalnych, które pomagają dziecku osiągnąć pełny potencjał uczenia się w późniejszym życiu.

Zazwyczaj omawiając holistyczny rozwój we wczesnym dzieciństwie, skupiamy się na infrastrukturze społeczności i środowisku edukacyjnym. Rządy i agencje lokalne zapewniają potrzebną infrastrukturę dla dzieci, edukując rodziców od ciąży do klas podstawowych, zapewniając dostęp do społecznych programów i inicjatyw opieki zdrowotnej oraz zapewniając wczesną edukację. Nauczyciele wnoszą swój wkład, formułując programy nauczania, które uwzględniają czynniki społeczne, kulturowe, emocjonalne, duchowe i poznawcze dzieci w wieku szkolnym w klasach podstawowych.

Przyjmując holistyczne podejście do rozwoju we wczesnym dzieciństwie, rodzice, opiekunowie, wychowawcy i liderzy społeczności pomagają dzieciom osiągnąć pełny potencjał we wczesnych latach formacji. Wpływy zewnętrzne wpływają nie tylko na rozwój fizyczny dziecka, ale także na jego rozwój emocjonalny i społeczny. Wszystkie te czynniki muszą być brane pod uwagę, aby dzieci miały jak największe szanse na pomyślną przyszłość, ze wszystkimi swoimi zdolnościami fizycznymi i poznawczymi, dobrym zdrowiem emocjonalnym i skutecznymi możliwościami edukacyjnymi.