Co to jest indeks o szerokiej podstawie?

Indeks o szerokiej podstawie to rodzaj oceny i indeksowania inwestycji, który opiera się na zbiorowych wynikach całego rynku. Istnieje kilka różnych modeli indeksów tego typu, różniących się nieznacznie kryteriami oceny. Wielu inwestorów decyduje się na skorzystanie z więcej niż jednego z tych indeksów o szerokiej bazie przy podejmowaniu decyzji o danej inwestycji.

Chociaż dla inwestorów dostępnych jest wiele różnych indeksów, jest kilka, które wyróżniają się kompleksowym charakterem informacji, które dostarczają inwestorom. Cztery najbardziej szanowane przykłady indeksu o szerokiej podstawie to indeks głównych rynków AMEX, indeks Value Line Composite Index, S&P 500 i Wilshire 500. Chociaż wiele informacji dostarczonych przez każdy z tych czterech będzie się pokrywać, każdego indeksu o szerokiej podstawie jest nieco inna.

Wilshire 500 jest uważany za jeden z najbardziej wszechstronnych indeksów o szerokiej podstawie. Inwestor znajdzie najświeższe informacje o wszelkich akcjach aktualnie notowanych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także o zdecydowanej większości akcji obecnie notowanych na NASDAQ i Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jeśli chodzi o samą ilość informacji, Wilshire 500 nie może się równać.

S&P 500 jest również uważany za bardzo cenny indeks o szerokiej bazie. Podejście tutaj polega na zwróceniu uwagi na pięćset firm, które są uważane za najlepsze wskaźniki obecnej sytuacji na rynku amerykańskim. Jedną rzeczą, o której należy pamiętać w przypadku S&P 500, jest to, że indeks jest ważony rynkowo. Innymi słowy, około dziesięciu procent spółek giełdowych odpowiada za 75% całkowitej wartości śledzenia.

Indeks głównych rynków AMEX również przyjmuje podejście polegające na wyróżnieniu głównych graczy w różnych branżach, biorąc pod uwagę ich znaczenie pod względem wielkości i wydajności w tych kluczowych branżach. Wreszcie, Value Line Composite Index zapewnia indeks o szerokiej podstawie, który śledzi ponad 1700 różnych problemów. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z Value Line Composite Index obejmuje szczegółowe informacje na temat statusu akcji spekulacyjnych wraz z akcjami, które są uważane za bardziej stabilne. Pamiętanie o tym rozróżnieniu może być ważne dla bardziej konserwatywnego inwestora.