Co to jest paraliż Agitans?

Paraliż agitans to przestarzały termin medyczny używany kiedyś w odniesieniu do stanu znanego obecnie jako choroba Parkinsona. Można go spotkać w starych tekstach medycznych, a czasami pojawia się, gdy ludzie prowadzą badania historyczne o charakterze medycznym. Zmiana nazwy odzwierciedla badania przeprowadzone przez Jamesa Parkinsona w XIX wieku. Wniósł szczegółowy opis i, jak to często bywa w medycynie, choroba została nazwana jego imieniem, aby uhonorować jego wkład w zrozumienie choroby.

Termin ten dosłownie oznacza „porażenie drżące”, odniesienie do charakterystycznego objawu paraliżu agitanów. Ten stan, klasyfikowany jako zaburzenie ruchu, zwykle objawia się drżeniem rąk, przechodząc w zgięty, powłóczysty chód. Z biegiem czasu pacjent może zacząć odczuwać pogorszenie funkcji poznawczych wraz z drżeniem i może mieć coraz większe trudności z wykonywaniem podstawowych zadań. Pacjenci mogą potrzebować pomocy doradcy w codziennych zadaniach i mogą być narażeni na poślizgnięcia i upadki, potencjalnie stwarzając zagrożenie dla osób z łamliwymi kośćmi, które mogą złamać pod wpływem stresu.

Paraliż agitans obejmuje uszkodzenie śródmózgowia, obszaru mózgu odpowiedzialnego za regulację ruchu. U zdrowych osób mózg kontroluje ruchy, aby ograniczyć drżenie, pobudzając neurony, aby pomóc mięśniom pracować w przeciwnych kierunkach, aby ustabilizować ruchy. Zwłaszcza w przypadku rąk precyzyjne ruchy wymagają bardzo dokładnej kontroli. U osób z tym schorzeniem mózg nie funkcjonuje prawidłowo, a ciało zaczyna się trząść z powodu braku kontroli mięśni.

Nie można wyleczyć paraliżowych agitanów, ale stan można opanować. Dostępne są leki zastępujące brakujące neuroprzekaźniki i zwiększające kontrolę mięśni. Fizjoterapia pomaga niektórym pacjentom. Dostępne są również adaptacje, takie jak używanie urządzeń zaprojektowanych, aby pomóc ludziom z drżącymi rękami, jeśli chodzi o chwytanie i manipulowanie przedmiotami. Wszystkie te opcje leczenia można dostosowywać w czasie, w miarę rozwoju stanu pacjenta.

Istnieje wiele potencjalnych przyczyn drżenia rąk, a ludzie, którzy zaczynają zauważać słabą kontrolę mięśni, nie powinni zakładać, że jest to wynik paraliżu agitanów. Dokładna ocena neurologa, w tym badania obrazowe mózgu, jest niezbędna do ustalenia, dlaczego pacjent ma problemy. Drżenie może być związane z uleczalnym stanem lub może być spowodowane problemem, który należy leczyć inaczej niż ta powszechna choroba związana ze starzeniem się. Zwłaszcza jeśli dreszcze pojawiają się, gdy ktoś jest młody, mogą być spowodowane czymś zupełnie innym.