Co to jest pedał przyspieszenia?

Pedał przyspieszenia to urządzenie stosowane w wielu typach pojazdów, które pozwala operatorowi na zdalną modulację mocy silnika. Na ogół jest połączony z pedałem hamulca, a czasem ze sprzęgłem, umożliwiając kierowcy kontrolowanie prędkości pojazdu prawie wyłącznie za pomocą stóp. Pedał przyspieszenia jest zwykle podłączony do przepustnicy bezpośrednio, za pomocą kabli lub elektronicznie, do komputera, który mechanicznie dostosowuje przepustnicę na podstawie sygnału z pedału.

Począwszy od pierwszych pojazdów silnikowych, kierowca zawsze musiał regulować moc silnika w celu kontrolowania prędkości. W silnikach spalinowych napędzanych benzyną pedał gazu reguluje ilość powietrza wpuszczanego do komory spalania, a odpowiedni dopływ paliwa jest regulowany za pomocą gaźnika lub wtrysku paliwa. We wczesnych projektach sam pedał był bezpośrednio połączony z zaworem motylkowym, umieszczonym albo w samym gaźniku, albo w korpusie przepustnicy, który mógł wpuszczać mniej lub więcej powietrza.

Wiele nowoczesnych silników wykorzystuje system drive by wire, w którym nie ma bezpośredniego fizycznego połączenia między pedałem a przepustnicą. Zamiast tego nacisk na pedały jest tłumaczony przez komputer, który reguluje wlot powietrza w odpowiedzi na polecenia kierowcy, jednocześnie maksymalizując wydajność. Krytycy tego projektu twierdzą, że kierowca traci pewien stopień kontroli, gdy do równania wprowadza się komputer, ale producenci samochodów twierdzą, że technologia osiągnęła punkt, w którym nie ma utraty tego, co niektórzy ludzie nazywają odczuciami kierowcy.

Pedał przyspieszenia silnika wysokoprężnego działa inaczej. Zamiast sterować przepływem powietrza, reguluje ilość paliwa wchodzącego do komory spalania. W silniku wysokoprężnym to sprężanie paliwa powoduje jego zapłon, w przeciwieństwie do wprowadzania powietrza. Dlatego nie ma rzeczywistej przepustnicy. Jednak dla kierowcy efekt wciśnięcia pedału jest taki sam.

Konstrukcje pedałów przyspieszenia są prawie zawsze opracowywane w taki sposób, aby sam pedał mógł zostać dociśnięty do podłogi palcem użytkownika lub górną częścią stopy, podczas gdy pięta pozostaje na podłodze. Pozwala to na znacznie większy stopień kontroli, ponieważ staw skokowy może modulować nacisk, a nie staw biodrowy, co miałoby miejsce, gdyby cała stopa spoczywała na pedale. Konstrukcje są również zwykle znacznie węższe w porównaniu z pedałami hamulca, z założeniem, że hamulec powinien być łatwiejszy do znalezienia w sytuacji awaryjnej.