Co to jest rufa?

Rufa to tylna strona statku lub łodzi. Jest to dokładnie przeciwny koniec łodzi od dziobu lub z przodu. Rufa jest zbudowana na części łodzi zwanej rufą, która jest belką konstrukcyjną, na której zbudowana jest pawęż lub tylny koniec statku. Kajakarze często przytaczają rufę łodzi jako pozycję, z której odbywa się sterowanie łodzią, podczas gdy osoba wiosłująca w pozycji dziobowej jest odpowiedzialna przede wszystkim za produkcję energii.

Łódź jest ogólnie oznakowana w czterech kierunkach: na rufie lub z tyłu; łuk lub przód; prawa burta lub prawa strona; i lewa strona lub lewa strona. Wiele nowoczesnych jednostek pływających wyposażonych jest w światło z tyłu statku do nawigacji i uświadamiania innym statkom jego obecności w nocy. Tylne światło zwykle świeci na biało. Na mniejszych statkach urządzenia napędowe mogą znajdować się na rufie; motorówki, na przykład, często są wyposażone w silniki zaburtowe, które wychodzą do wody poza tę część statku. Niektóre jednostki pływające będą wyposażone w ster, który wpada do wody w tylnej części łodzi, a także pomaga w sterowaniu jednostką.

Na rufie wielu statków znajduje się maszynownia, choć daleko pod pokładem. Maszynownia znajduje się z tyłu statku, aby zmniejszyć odległość między silnikami a śrubą napędową, która służy do ciągu do przodu. Im krótsza odległość między silnikami a śmigłem, tym mniej sprzętu potrzeba do ich połączenia. Rufa statku może pełnić różne funkcje w zależności od typu jednostki; na przykład statek wycieczkowy może mieć jadalnię umieszczoną z tyłu statku, aby zapewnić wyraźny widok na morze. Lotniskowiec może mieć windę, która umożliwia zabranie samolotu pod pokład bez zakłócania normalnego funkcjonowania pasa lądowania, który często znajduje się na dziobie statku.

Na starszych żaglowcach często znajdowała się na rufie kwatera kapitana. Ta część statku, zwana pawężem, była czasami bogato zdobiona, podczas gdy inne statki miały niewiele dekoracji i były przeznaczone wyłącznie do funkcji. Na jachtach i innych współczesnych statkach często jest to miejsce, w którym namalowano lub w inny sposób podano nazwę statku.